Lägg resurserna där de verkar bäst

Magnus Berntsson (KD), ordförande i miljönämnden och Peter Sögaard (MP), regionfullmäktigeledamot, har lyssnat på vad Sverigedemokraterna sagt i flera år att vi måste minska våra totala utsläpp och inte enbart våra lokala.Svar till:

ANNONS

Magnus Berntsson (KD), och Peter Sögaard (MP)

Det är i princip alltid så att politikerna i Västra Götalandsregionen får det att låta som vi inte gör något och att alla skall ha klimatångest, men Sverigedemokraterna hävdar att vi redan gör mycket lokalt. Granskar man nationella beräkningar, där man adderar skogens upptagningsförmåga i ekvationen, ligger Sverige väldigt bra till gällande nettoutsläpp av koldioxid. Nu vill vi förstås fortsätta med ett systematiskt arbete för att försöka minska vår klimat/miljöpåverkan, men vi skall lägga resurserna där det gör mest nytta. Det är inte på lokala projekt där miljontals kronor satsas på något som, när projekttiden tar slut, i regel läggs ner och glöms bort. Ett exempel på konstruktivt miljötänkande arbete som Regionen inlett är Scope 3-metoden, där man räknar på hela koldioxidutsläppet i hela produktionskedjan för produkter vi upphandlar, något som SD röstade för under vänregionmötet med Norge och Danmark, men som Västra Götalandsregionen röstade emot. Dock ändrade sig Regionen i ett senare skede. Vi är övertygade om att Sverigedemokraterna har gjort skillnad och vi kommer aldrig att gå med på att göra lokala miljövinster på andra länders bekostnad. Berntssons och Sögaard har en bristande logik då de håller med om att vi måste se till vårt totala utsläpp, vilket alltså Sverigedemokraterna har propagerat för i flera år, men i samma andetag samtidigt påstår att vi är oförstående till klimatutmaningarna, trots att vi bevisligen är pådrivande. Detta ter sig nästan lustigt och smått patetiskt, men illustrerar samtidigt partipolitisk trångsynthet som inte borde rymmas inom det viktiga område som berörs här.

ANNONS
ANNONS

SD-politiker tar sitt fulla ansvar, men detta baserat på forskning, evidens och fakta. Inte på känslomässig klimathysteri.

Magnus Harjapää (SD)

Ledamot miljönämnden