"Kunskap om hur, när och i vilken omfattning metoden tillämpas och hur den påverkar ejdern saknas."
"Kunskap om hur, när och i vilken omfattning metoden tillämpas och hur den påverkar ejdern saknas."

Länsstyrelsens okunskap slår hårt mot musselnäringen

Samtidigt som corona dominerar medieutrymmet och i grunden påverkar förutsättningarna för företagande, så finns det andra viktiga frågor som behöver upp på ytan. Störande båttrafik för kanske tankarna till sommargäster utan båtvett, men nu har det tyvärr kommit att handla om ett drama kring ejdrar och musselodlingar.

ANNONS

Naturvårdsenheten på länsstyrelsen har på oklara grunder beslutat att med omedelbar verkan förbjuda musselodlare att med hjälp av båt och närvaro i odlingarna störa ejdrar. Störningen sker för att förhindra att fåglarna ödelägger musselodlingarna. Beslutet hotar allvarligt en växande och i allt väsentligt ekologisk näring. Som underlag fanns en slutrapport från forskning med syftet att utveckla ”effektiva och etiska metoder” för att motverka att ejder äter upp musselodlingar, men varken forskarna bakom rapporten eller berörda företagare har involverats. Rapporten är också tydlig: fysisk störning har i praktiken ingen negativ påverkan på ejderpopulationen.

Länsstyrelsen fokuserar ensidigt på en av flera metoder utan att sätta den i rätt kontext. Kunskap om hur, när och i vilken omfattning metoden tillämpas och hur den påverkar ejdern saknas. I forskningen framgår att det förespråkas en paljett av väl avvägda metoder, där fysisk störning är en nödvändig del, då ejdern snabbt ändrar sitt beteende. Att myndighetsbeslut är rättssäkra och fattas på forskningsnära grund är viktigt för alla som driver verksamhet där fåglar eller andra djur kan förse sig med mat från odlingar.

ANNONS

LÄS MER:Musselodlare förbjuds jaga ejdrar med motorbåt

Ejdrarna har en stor del av sitt matförråd i musselodlingarna och att de äter en del är något varje odlare kalkylerar med, men när flockarna blir för stora kan de snabbt ödelägga en hel odling. I länsstyrelsens motivering ägnas en stor del av texten till att beskriva att ejderpopulationen i Östersjön och Västerhavet gått ned sedan 1990-talet. Detta ger sken av att nedgången har något med odlarna att göra. Det stämmer inte. Forskarna är helt eniga om att utan musselodlingarna runt Orust hade ejderstammen varit betydligt mindre.

Sveriges ledande musselodlare, Scanfjord, har lång erfarenhet av odling av musslor och har kontinuerligt visat vilja att göra detta på bästa möjliga sätt utan att påverka naturen och miljön negativt. Företaget är Krav- och MSC-certifierat. Deltagandet i studien följer det mönstret. I projektet som forskarna på Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i samverkan med ornitologer från Bohusläns museum och Naturcentrum genomfört fastslås att det är svårt att hindra ejdrars framfart och att metoden att ”skrämma” är effektiv men dyr och bara används vid stora problem. Att beslutet gäller omedelbart kan därför bli förödande för nästa generations musslor.

Nu krävs kunskap och dialog. Forskningsprojektet anordnade workshopen ”Ejder och blåmusslor – hur säkerställer vi hållbara populationer och näringar”. Där medverkade odlare, forskare, kommuntjänstemän och ideella organisationer (inklusive Birdlife Sverige). Ingen lyfte förbudsfrågan. Länsstyrelsen avböjde, vilket framstår som ännu mer olyckligt när beslutet om förbud sedan kom. Vi uppmanar länsstyrelsen: Ta del av det omfattande kunskapsunderlag som finns. Lyssna på företagaren, ornitologer och forskare – och ompröva sedan beslutet. Det kan vara basen för en välfungerande dialog.

ANNONS

Ulf Eriksson

ordförande, Svenskt Vattenbruk och Sjömat

Mikael Erlandsson

regionchef Västra Götaland Företagarna

Mats Lindegarth

professor, Göteborgs Universitet

Jan Uddén

biolog, Bohusläns museum

Karl Lundström

forskare, SLU Lysekil