En bensinstation på natten.
”De bensinmackar som finns kvar på landsbygden står inför liknande problem som lanthandeln. De stora bensinbolagen inskränker sin service och ställer allt hårdare krav på volym”, skriver V-politiker. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Lanthandeln och bensinmacken har nyckelfunktion för småorter

Vänsterpartiet beskylls ofta för att inte stå upp för småföretag eller landsbygd. Inget kan vara mer fel.

ANNONS

2017 la Vänsterpartiet en landsbygdsmotion med 21 förslag som riksdagen kunde ta del av, dock fick vi inte gehör för förslagen.

Ett tydligt exempel som ofta dyker upp när det gäller skillnaden på Vänsterpartiets syn och många andra i Sveriges riksdag är tilltron till att marknaden ska lösa samhällsservice på landsbygden.

Apotek, bilprovning, post, bank och bredband bara för att nämna några exempel där vi påpekat på brister när tilltron på att marknadskrafter ska lösa allt.

LÄS MER:Dyr konsekvens för landsbygdsborna har gömts i skuggan

Vi vill se en mer närvarande polis. Det innebär att vi vill ha fler närpoliser i olika områden i Sverige som kan öka tryggheten och samarbeta nära med skola, socialtjänst och boende, och det innebär att polisen ska kunna bli bättre på att bekämpa till exempel hatbrott, näthat och arbetsmiljöbrott. Även Polismyndigheten har ett ansvar för att ge god service även utanför storstadsområdena.

ANNONS

Vi har föreslagit utlokalisering av statliga myndigheter till olika delar av Sverige så att hela landets resurser och kompetens tas till vara. Det ger arbetstillfällen och kan bidra till en positiv utveckling för mindre orter på landsbygden.

Vi har föreslagit att det på sikt behöver byggas upp kompletta servicekontor i varje kommun. Där vill vi samla statens myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunernas service i gemensamma utrymmen på lokal nivå.

Lanthandeln har en nyckelfunktion för bygdernas attraktivitet och utveckling. I dag ger de stora grossisterna så dåliga villkor till lanthandlarna att dessa inte kan konkurrera på likvärdiga villkor. Grossisterna tar inget ansvar för att medborgare ska kunna få tillgång till rimlig service med dagligvaror även på mindre orter. Det finns behov av ett driftsstöd för lanthandeln som kompenserar för sämre geografiskt läge och mindre volymer av varor. De bensinmackar som finns kvar på landsbygden står inför liknande problem som lanthandeln. De stora bensinbolagen inskränker sin service och ställer allt hårdare krav på volym. Därför har vi varit drivande i att stöd för lanthandel och bensinmackar ska finnas.

LÄS MER:Fullt rimligt att skattemedel går till landsbygden

Vänsterpartiet vill förbättra möjligheterna för små företag på landsbygden att växa. Det finns ingen anledning att företagare ska ha ett sämre socialt skyddsnät än anställda. Vänsterpartiets politik för små och medelstora företag syftar till att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för hens anställda. Vi förespråkar en aktiv statlig industripolitik som bland annat ska verka för att svensk industri ska producera samhällsnyttiga varor med riktigt låga utsläpp och exportera dem till världen. På landsbygden finns många platsbundna industrier som skogsindustri och gruvindustri. Sådana näringar kan spela en stor roll i klimatomställningen och har potential att ge oss byggstenar för att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Därför är det viktigt att vår industripolitik hänger ihop med vår landsbygdspolitik i Sverige.

ANNONS

Inför valet 2022 kommer Vänsterpartiet att komma med en omfattande landsbygdsmotion, där vi utvecklar ytterligare vår politik som ger framtidshopp för alla landsbygdsbor!

Birger Lahti (V)

landsbygdspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)

ersättare i partistyrelsen

LÄS MER:Tomma ord om levande landsbygd