Gula villan på Emaus-området.
Gula villan på Emaus-området. Bild: Edvin Bergström

Låt Gula villan bli en oas i Uddevalla

I Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram, antagen av kommunfullmäktige i april 2002, kan man, om det forna landeriets huvudbyggnad, läsa att ”Emaus idag kan sägas vara det enda bevarade av Uddevallas tidigare så talrika landerier och bebyggelsen här är av mycket stort värde”. Inte minst av denna anledning är det sorgligt att vi nyligen i lokalpressen läser att ”Gula villans” framtid nu åter är hotad.

ANNONS

Att försöka få en kronologisk ordning på turerna kring villa är inte det lättaste men man kan i korthet säga att huset i princip är hotat av rivning vart fjärde år och ska renoveras och bevaras vart fjärde. Det är inte speciellt långsiktigt arbetat av tjänstemän och politiker i vår kommun.

År 2014 betecknades det till exempel som allt för dyrt att göra en upprustning vilket skapade en mindre folkstorm med långt över 1 000 följare på Facebook. År 2015 gjordes ett försök att, hos länsstyrelsen, byggnadsminnesförklara huset vilket kommunen, som remissinstans sa nej till, troligtvis beroende på den upplåsning ekonomiskt och underhållsmässigt det hade inneburit.

ANNONS

År 2017 var villans framtid räddad och avgjord trodde man. Renovering startades vintern 2018 av elever från vuxenutbildningens byggutbildning som gjorde en del av sin praktiktid här. Men, tidigare i somras avsade sig komvux uppdraget och samhällsbyggnadsnämnden fick åter ärendet på sitt bord.

LÄS MER:Gula villan kan rivas – beslut i höst

Problemen med villan är ganska lätta att diagnostisera. Dels är det kostnaderna för restaurering och drift, och dels är det användningsområdet. Lösningarna är desto mer svårhanterliga.

Underhållet på villan är av naturliga skäl eftersatt och kostnadskrävande och dessutom är hela området fullt med restriktioner vilket självklart gör användningen begränsad. Ska dessutom hyressättningen ske enligt gängse regler så blir det relativt dyrt att hyra huset.

LÄS MER:Långsamt förvandlas Gula villan till nyskick

Större delen av centrum har kontinuerligt misshandlats av grävmaskiner.

I Uddevalla finns det mängder av exempel på hur man löst problemen med äldre bebyggelse. Större delen av centrum har kontinuerligt misshandlats av grävmaskiner. Det finns många föredömen runt om i Sverige som har haft ett annat tänk och som i dag lockar turister och besökare med en pietetsfull och historisk omgivning, till exempel Lidköping, Alingsås och Kalmar.

Det räcker med att besöka Facebook-sidan ”Uddevalla förr” för att förstå hur staden en gång sett ut och det intresse besökarna har att ta del av historiska byggnader och gamla mänskliga original.

ANNONS

Allt var naturligtvis inte bättre förr, utan mycket behövdes saneras och renoveras, men det innebär inte att man för den sakens skull ska kunna behålla en såpass viktig plats som Emausområdet i det skick det har i dag med en restaurerad och vacker ”Gula villan” som pärlan i området.

Torsten Torstensson (–)
Torsten Torstensson (–)

Om kommunens ledande politiker är beredda att lägga flera hundra miljoner på en upprustning av Rimnersvallen så borde det sannerligen finnas utrymme för ett bevarande av en av Uddevallas få kvarvarande historiska och kulturella byggnader.

Låt nu detta område, inklusive villan, bli en oas för besökare och kommuninnevånare, i alla åldrar, precis som det förtjänar.

Torsten Torstensson

Oberoende ledamot av kommunfullmäktige Uddevalla