Låt inte flyktingar bo i överbefolkade tätorter

P A Hultman: Nu stiftar politiken omänskliga lagar för att rättfärdiga sina egna misslyckanden.

ANNONS

Vad har hänt med den svenska invandringspolitiken det senaste året? Från att ha varit starkt accepterad finns nu åsikter som går 180 grader emot det som sades bara för något år sedan. Vem minns inte ”öppna era hjärtan” "Mitt Sverige bygger inte murar". Nu stängs portar inom asylpolitiken som aldrig skådats i landet Sverige. Det ena partiet efter det andra följer Sverigedemokraternas politiska ideologi i asyl och flyktingfrågor. Har invandringen till Sverige varit dålig för Sverige? Tydligen anser samtliga partier förutom tre detta idag i riksdagen. På 1990-talet fanns Ny demokrati som saluförde samma ideologi som SD idag gör tillsammans med de största partierna i Riksdagen. Skillnaden då var att de flesta partierna i riksdagen stod för en asylpolitik som var värd något. Men säger då någon, att brottsligheten ligger högre bland de som fått asyl i Sverige. Det är helt riktigt att så är det. Men det har vi vetat sedan början av 2000-talet. En del av flyktingpolitiken lades om på 1990-talet med bland annat proposition 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. Där man bland annat ansåg att den/de som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) själv skulle få välja vart man ville flytta. Tidigare fanns regeln om att man fick välja mellan tre egna val. Fanns inte möjlighet till första valet fick man titta på andravalet och så vidare. Detta gjorde att kommuner som tagit ett stort ansvar för boendet kunde säga nej.

ANNONS
ANNONS

Början på ett haveri

Detta var början på det haveri som följt allt sedan dess. 28 maj, 2007, Skrev jag och tolv andra som jobbade inom flyktingpolitiken i SvD bland annat, ”Flyktingar som kommer till Sverige ska inte ha rätt att avböja kommunplacering efter beviljat uppehållstillstånd. Vi menar att det inte ska vara möjligt att bosätta sig i redan överbefolkade förorter.” Att vi som skrev detta hade lång erfarenhet av flyktingpolitiken skulle bli lyssnad på var kanske inte att vänta. Senare kom ”Egenansvar med professionellt stöd” SOU 2008:58 som för övrigt hade samma utredare som den tidigare utredningen jag hänvisar till. Allt i dessa två utredningar var inte dåligt, men grundläggande delar var totala haverier från våra politiker. Bland annat detta med ”lotsar” var ett mycket dåligt förslag som gick igenom. Personligen ansåg jag att detta till och med underlättade för terrorgrupper att operera relativt fritt då ingen insyn fanns. Jag till och med pratade med huvudsekreteraren som ansåg mitt resonemang var fel. Efteråt vet man att jag hade rätt på den punkten. Bland annat vad gällde terrorgruppen Al-shabaab. Dock var inte alla lotsföretag dåliga, utan det fanns bra lotsföretag. Politiker pratar ofta om att ”vi kan inte” inom många områden, även inom asylpolitiken. Här menar vissa politiker att Sverige inte kan ha andra asylregler än övriga EU. Jag undrar, vad är det som säger att vi inte kan det? Det är politiken som havererat inte de asylsökande. Hade vi haft en bra politik hade SD haft några procent av väljarna. Nu stiftar politiken omänskliga lagar för att rättfärdiga sina egna misslyckanden. Det är dåligt, mycket dåligt.

ANNONS

SD är oseriöst

Det tragiska är att nu står partierna i kö för att köpa patenten av Sverigedemokraternas flyktingideologi, som är huvudlös och oseriös. Se bara på Björn Söder (SD) syn om svenskhet när det bland annat gäller samer och judar. Inser inte människor i Sverige att detta är samma argument som nazisterna hade? Socialdemokrater, moderater, kd, och liberalerna kommer med utfall som är helt obegripliga till stor del. Idag handlar debatterna oerhört mycket om just flyktingfrågor, vilket är märkligt då Sverige har i de flesta delar mycket positiva delar av detta. Att politiken har misslyckats i just flyktignfrågorna ska inte asylsökande och nyanlända stå för. Det är genom politiskt tidigare ogenomtänkta beslut som speglar flyktingpolitiken idag. Men roten till det onda är inte de som fått asyl, det är bland annat politikernas ovilja att lyssna på de utanför riksdagshuset i denna fråga, och detta gäller inte enbart flyktingpolitiken. Och tyvärr verkar detta bara bli värre och värre.

P-A Hultman

Grebbestad