Låt inte nedläggningsivrare vinna slaget om Lysekilsbanan

Potentialen för nya tåglinjer är starkt underskattade

ANNONS

Det som håller på att hända i Lysekil är något unikt. Att politiska partier och deras ledare anser att det bästa för Lysekil och kommunen är att den elektrifierade järnvägen läggs ner och görs till cykelled strider emot allt sunt förnuft i dagens läge.

Att Moderater, Sverigedemokrater och Centerpartister och framförallt Lysekilspartiet med Ronald Rombrant i spetsen i Lysekil agerar som dom gör går på tvärs emot hur andra kommuner i landet agerar.

Hans Unander kommunalråd (S) i Malung Sälen säger: Innan min politiska karriär är över är min vision att banan till Sälen ska öppnas igen, den lades ned och revs på 60-talet. Carina Zackau (M) i Örkelljunga vill ha tillbaka järnvägen som revs på 70-talet. Före detta kommunalrådet i Karlsborg Kjell Sjölund (C ) arbetade frenetiskt för att återuppbygga Karlsborgsbanan, tyvärr fick han inte med sig Tibro och Skövde kommuner.

ANNONS

Dessa tre framsynta politiker förstår och inser vad en utvecklad järnväg betyder för orter och kommuner.

Vi vill inte att Lysekilsbanan ska gå samma öde till mötes.

Historien får inte upprepas att om 10-20 år kommer den tids politiker att ställa nuvarande nedläggningsivrare till svars och kräva att återuppbygga banan, då är det försent.

Med Lysekilsbanan och snabbtågen genom Bohuslän kommer restiden till Uddevalla bli 30 minuter och till Göteborg 60 minuter, denna möjlighet vill vi inte gå miste om.

Om Preem får tillstånd att i princip fördubbla utsläppen borde de klimatkompensera genom att delfinansiera en upprustning av Lysekilsbanan och ett stickspår till raffinaderiet, så att till en början Gasum kan börja forsla gas till bland annat SSAB i Borlänge som har förberett sin anläggning för järnvägstransporter.

Exempel på lyckade satsningar;

Efter upprustning av södra Bohusbanan ökar resandet kraftigt, tågen räcker inte till i rusningstrafik, Även på norra Bohusbanan sätts in fler tåg, när den delen rustas kommer trafiken att behöva ökas kraftigt.

Blekinge Kustbanas resande överträffade alla förväntningar, Simrishamn-Ystad-Malmö likaså.

Överallt där politiker är överens om att satsa på utvecklade järnvägstransporter blir alla resandeprognoser starkt underskattade. Vi är övertygade om att det kommer att bli så här också.

Än är det inte kört för Lysekilsbanan.

ANNONS

Den har absolut en framtid med person- och godstrafik med regionförstoring som följd.

Resultatet blir inflyttning i stället för utflyttning och en bättre demografi.

Låt oss rida på Thunbergeffekten och sluta lägga ner miljövänlig järnvägstrafik.

Vi ser fram emot en återinvigning av Lysekilsbanan.

Arbetsgruppen för Bohusbanan:

Göran Sandström

Hervor Brandt

Christer Hammarqvist

Mats Fägerquist

Lars-Erik Johansson

Göran Gustavsson

Roland Larsson