Peter Hermansson, ordförande för Västtrafik, är en av skribenterna som kräver att staten kompenserar kollektivtrafiken under coronakrisen.
Peter Hermansson, ordförande för Västtrafik, är en av skribenterna som kräver att staten kompenserar kollektivtrafiken under coronakrisen.

Låt inte Västtrafik bli ett av offren i coronakrisen

Coronakrisen har lämnat få delar av Västra Götaland opåverkade. Allt från fordonsindustri till turistnäring har i vår region sett stora utmaningar. Det gäller även kollektivtrafiken.

ANNONS

Sedan i februari kämpar Västtrafik precis som man gör i resten av landet, med att upprätthålla trafiken trots stor sjukfrånvaro bland medarbetare.

De flesta verksamheter kör på grund av statliga riktlinjer där det är möjligt, full trafik som del av vår samhällsinsats. Samtidigt uppmanas resenärer att undvika kollektivtrafiken. Det har inneburit ett resandetapp som saknar motstycke i vår historia. På kort tid har kollektivtrafiken förlorat fler än varannan resenär. Här i Västra Götaland har Västtrafik sett ett resandetapp på hela 60 procent.

Kollektivtrafiken befinner sig i en motsägelsefull spiral. Fler bussar och tåg uppmanas rulla, men färre ska resa kollektivt. Till följd av detta förlorar kollektivtrafiken i Sverige totalt en miljard i månaden i minskade biljettintäkter. Tappet här i Västra Götaland uppgår till drygt 150 miljoner kronor i månaden.

ANNONS

Hela landet står nu vid ett vägskäl. Antingen väntar ett stålbad för kollektivtrafiken där trafikens möjligheter att bidra till samhällets robusthet hotas. På kort sikt väntar neddragningar av trafikutbudet och indragna linjer. Därefter väntar höjda biljettpriser och en överhängande risk att trafikföretag går under helt.

På lång sikt skulle det riskera möjligheterna till arbetspendling för tusentals boende i Västra Götaland. Tusentals arbetstillfällen direkt eller indirekt kopplade till trafiken kommer att förbytas i permitteringar och uppsägningar. Detta vill vi undvika.

Vi vill att Sverige väljer en annan väg. En väg där vi fortsätter upprätthålla trafiken som del av vår samhällsinsats. Där vi ser till att bussar och tåg rullar under, genom och efter coronakrisen. Här räcker inte statsbidrag till kommuner och regioner. Enligt Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Regioner täcker inte dessa pengar de minskade skatteintäkter som följer coronakrisen. Till det kommer välkänt stora merkostnader inom sjukvården. Kvar till kollektivtrafiken blir i värsta fall inte en krona.

Staten måste nu ta sitt ansvar och leva upp till sin del av ansvaret. Det krävs skyndsamt en garanti för att staten ska kompensera kollektivtrafiken för dess samhällsinsats. Låt inte coronakrisen bli krisen där ovilja till ansvarstagande gjorde kollektivtrafiken i Västtrafik till ett av offren.

ANNONS

Peter Hermansson

Ordförande för Västtrafik

Ulrika Frick (MP)

Första vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland

Kristoffer Tamsons (M)

Ordförande för Svensk Kollektivtrafik

Tommy Levinsson (S)

Andre vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik