Låt invandringen fylla på befolkningsökningen

Att det föds för få barn i Sverige kan leda till ett stagnerande samhälle, där allt fler äldre ska försörjas av allt färre yngre, menar Bamsefar.