Jerusalem. En stad för tre religioner.
Jerusalem. En stad för tre religioner.

Låt Jerusalem vara fredens stad

Om man vill fred mellan Israel och Palestina så bör man arbeta med förtroendeskapande åtgärder och inte agera tvärt om

ANNONS

Riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD), Uddevalla, argumenterade i utrikesdebatten för att Sverige borde flytta sin ambassad till Jerusalem, som han i likhet med Israel betraktar som Israels huvudstad. Förslaget kan tyckas lite oskyldigt men det har, om det skulle genomföras, en oerhörd sprängkraft och är kontraproduktivt. Om man vill fred mellan Israel och Palestina så bör man arbeta med förtroendeskapande åtgärder och inte agera tvärt om och förstärka konflikten. Kristelig Folkparti i Norge, KD:s motsvarighet, hade för rätt många år sedan samma inställning i en valrörelse men väl i regeringen blev det inget av löftet. Norge följde internationell lag, folkrätten.

Jerusalem har genom århundraden haft en särskild status som en stad för tre religioner – judendom, kristendom och islam och har betraktats som en helig stad för de tre religionerna. Exemplet från den brittiska mandatperioden mellan världskrigen är talande, Jerusalem skulle, efter en delning av Palestina mellan judar och palestinier, vara kvar under brittisk överhöghet med en väg till hamnstaden Jaffa. FN förklarade, när de tog över 1948, Jerusalem som en internationell stad, som ett världsarv för att tala nuspråk. Allt detta vill Israel sabotera genom att förklara Jerusalem som judisk stad och som odelbar huvudstad för Israel.

ANNONS

Jacobsson och KD, SD och numera också Liberalerna, vill alla medverka till att ytterligare befästa Israels inställning och försvåra en tvåstatslösning. Den är svår nog utan att man stör salt i såren.

Jacobsson hänvisade till hur nordiska krig hade förbytts i fred och försoning. Så kan det gå också i Mellanöstern, mellan Israel och Palestina, hävdade Jacobsson. Men det var nog, till exempel, vid unionsupplösningen 1905, lite enklare men annars är det en bra jämförelse. Jag har själv använt den i ett tal inför Socialistinernationalens möte i Rom för ett antal år sedan. Men det kräver att man erkänner båda parternas suveränitet och som kan förhandla med varandra på någorlunda lika villkor. Försoning, som Jacobsson talade om, kräver också rättvisa, rättfärdighet. Rättvisa åt Palestinierna. De har dock bott i detta land i årtusenden.

Jerusalem är en helig stad för tre religioner. Namnet betyder fredens stad. Vi vill hoppas på det. En gång. Sabotera inte denna lösning. Står det förresten inte i Bibeln att vi skall stå på den svages sida.

Till sist. Israel har rätt till sin stat, så ock Palestinierna. Med Jerusalem som huvudstad för båda, Västra och Östra Jerusalem. Men för det krävs fredsförhandlingar.

Evert Svensson

ANNONS

Kungälv

Riksdagsledamot 1957-1991 för S. i Bohuslän

Ordförande för Broderskapsrörelsen, numera S. för tro och solidaritet, åren 1968-1986.