En kommun inte kan säga nej ifall en skolkoncern vill starta skola, informerar debattörer.
En kommun inte kan säga nej ifall en skolkoncern vill starta skola, informerar debattörer. Bild: Annika Levander

Låt kommunerna få bestämma över skoletableringar

En kommun inte kan säga nej ifall en skolkoncern vill starta skola, informerar debattörer.

ANNONS
|

Valet 11 september är ett val som avgör hur skolan ska styras i Sverige. Idag är det så gott som fri etableringsrätt för skolkoncerner. Det innebär att en kommun inte kan säga nej ifall en skolkoncern vill starta skola. I Uddevalla kan detta exemplifieras med Nordic International School, NIS. NIS vill starta en skola för cirka 500 elever i Uddevalla. Att etablera en ny skola innebär därför att en stor del av kostnaden för dagens skolor kommer att finnas kvar för kommunen samtidigt som en ny skola ska finansieras med kommunala skattepengar. Det är inte hela klasser som väljer att byta till NIS utan mer troligt några elever från varje klass och varje skola.

ANNONS

Till råga på allt så får en friskola lika stor elevpeng för varje elev som kommunens skolor fast att kommunens skolor har ett större uppdrag. Kommunen kan inte säga nej till elever och kommunen måste också ständigt vara beredd på att en friskola lägger ner sin verksamhet och då ha beredskap och resurser för att kunna ta emot eleverna därifrån. En majoritet av politikerna i barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla var emot en etablering av ny friskola. Till och med politiker på högerkanten, som i sin ideologi värnar fri etableringsrätt och valfrihet, ansåg att ytterligare en skola i Uddevalla kommer att leda till fördyringar och motverka det arbete som sker med att försöka bryta skolsegregationen i kommunen.

Att inte kunna ha en långsiktig planering av sin skolverksamhet försvårar för kommunerna och är något som vi socialdemokrater tycker är djupt olyckligt. Socialdemokraterna jobbar därför för att införa ett kommunalt veto mot friskoleetableringar. Alltså att kommunen kan säga nej till etablering av nya skolor. Idag säger nästan alltid Skolinspektionen ja, trots att kommunen har svarat nej utifrån väl gjorda avvägningar och konsekvensbedömningar.

För att göra svensk skola mer rättvis lämnade regeringen förslag till riksdagen om att fatta beslut om en mer rättvis skolpeng. Att kommuner ska få högre elevpeng än friskolor eftersom de kommunala skolorna har ett större uppdrag. En majoritet i riksdagen röstade nej till detta S-förslag och således ja till att friskolekoncerner kan fortsätta att gå med vinst och ge sina ägare stora aktieutdelningar.

ANNONS

Vi vill se fler socialdemokrater i Sveriges riksdag efter 11 september för att skolans fokus ska vara att ge eleverna kunskaper, inte utdelning till aktieägare.

Karin Engdahl,

riksdagsledamot (S)

Sonny Persson,

gruppledare (S) barn och utbildningsnämnden i Uddevalla

ANNONS