”Vi föreslår att dagens generella strandskydd avskaffas och att kommunernas själva i stället kan peka ut var ett strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter ska gälla”, skriver företrädare för Moderaterna.

ANNONS