Låt Munkbo vara med och bygga i centrum

Munkedals kommun har ett attraktivt och strategiskt läge i Bohuslän. Vi har en ökande befolkning och intresset för vår kommun är stort. För att kunna fortsätta utvecklas behöver vi öka bostadsbyggandet.

ANNONS

Brist på bostäder gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende. Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt. Vi vill se blandade bostadsområden och fler valmöjligheter, fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, klimatsmarta hus och villor likväl som radhus och flerfamiljshus. Här blir vårt kommunala bostadsbolag en viktig aktör för att tillgodose en mångfald av boendeformer i kommunen.

Munkbo ska utvecklas och inte avvecklas! För att det ska kunna ske behöver bolaget växa med fler fastigheter. Ett första steg är enligt oss socialdemokrater att Munkbo ska bygga en av fastigheterna på Vadholmen i centrala Munkedal. Genom att bredda Munkbos fastighetsbestånd ges bolaget en bättre grund att stå på och kan fortsätta vara ett viktigt nav i kommunens boendeinfrastruktur. Det kommunala bolaget måste också ges möjlighet att vara med och bygga på ett attraktivt område som Vadholmen för att kunna förstärka bolagets ekonomi. Vi socialdemokrater tror på allmännyttan och vill att vårt kommunala bostadsbolag ska vara ett starkt, livaktigt bolag som erbjuder lägenheter i alla våra kommundelar.

ANNONS

Liza Kettil (S)

oppositionsråd

Said Lundin (S)

vice ordförande Munkbo