Låt Preemraff få bygga ut – för miljöns skull

MUF: Utvecklingsplanerna i Lysekil handlar om att ställa om till ett mer hållbart samhälle, trots att miljö- och klimatministern verkar tro något annat.

ANNONS

Sveriges stora företag är de bästa i världen på att tillverka produkter och material med så små koldioxidutsläpp som möjligt. SSAB tillverkar stål som släpper ut koldioxid, men för varje ton stål SSAB kan konkurrera ut kinesiskt eller amerikanskt stål så minskar de globala utsläppen.

Preem i Lysekil är i exakt samma situation; dieselproduktion leder förvisso till utsläpp men vi gör det med minst klimatpåverkan i världen. Hållbarhetsarbetet i länder som Saudiarabien, Venezuela och Iran, som också tillverkar diesel, har inte kommit lika långt som i Sverige. Låt Preemraff i Lysekil få bygga ut – för klimatets och jobbens skull.

ANNONS

Investeringarna i Preem har, utan att någon egentligen vet varför, landat på regeringens bord. Där framhåller vice statsminister tillika miljö- och klimatminister Isabella Lövin att klimatlagen medför att den satsning som Preem vill göra ska utredas och ifrågasättas. Problemet är bara det att den argumentationen är fel i sak.

För det första bedrivs Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg med 21 procents högre energieffektivitet än snittet i Europa. Raffinaderiet i Göteborg släpper ut minst koldioxid per liter när man producerar bränsle, och Lysekil ligger på plats fyra i Europa i samma rankning. Totalt sett är Preem bäst i Europa, och med tanke på att Europa i sin tur befinner sig i framkant så kan man också säga att Preems raffinaderier är mest effektiva i världen.

För det andra görs Preems investeringar för framtiden och för att kunna producera fossilfritt bränsle. För närvarande utgör fossilfria bränslen 20 procent av produktionen något som om tio år beräknas uppgå till 80 procent. Utvecklingsplanerna i Lysekil handlar om att ställa om till ett mer hållbart samhälle, trots att miljö- och klimatministern verkar tro något annat.

För det tredje innebär Preems utvecklingsplaner jobb till regionen. I dag arbetar ungefär 1 500 personer vid raffinaderierna i Lysekil och Göteborg. Om satsningen blir verklighet kommer 250 anställningar att tillkomma. Dessutom kommer 3 000 arbetstillfällen att skapas vid byggnationen under fyra år. Det här är viktigt både för regionen och för Sverige.

ANNONS

Miljöpartiet har fått diktera svensk miljö- och klimatpolitik alldeles för länge, men det får vara slut med att symbolpolitik får företräde framför effektiva åtgärder. Den satsning som Preem vill göra i Lysekil skulle innebära ett mer fossilfritt Sverige och Europa. Trots detta finns en överhängande risk att allt kommer stoppas för att regeringen spelar ett politiskt spel där ett visst partis tyckande går före statistik, siffror och professionella bedömare. Det är orimligt.

Preem har satt målet att bli ett av världens första klimatneutrala raffinaderier och företaget är på god väg. Låt inte miljöpartistisk politik stå i vägen för utvecklingen!

Benjamin Dousa

förbundsordförande MUF

Suhaib Hurani

distriktsordförande MUF Västra Götaland Norra