Debattörerna tycker att regeringen ska lyssna på vad Säpo-chefen Klas Friberg vill ha.
Debattörerna tycker att regeringen ska lyssna på vad Säpo-chefen Klas Friberg vill ha. Bild: Henrik Montgomery/TT

Låt Säpo få de verktyg som behövs för brottsbekämpning

Sverige ligger efter i lagstiftningen jämfört med andra EU-länder

ANNONS

Chefen för säkerhetspolisen (SÄPO) Klas Friberg säger upprepade gånger i en radiointervju att han vill upplysa oss om ett EU-direktiv som han oroas över. Det är inte direktivet i sig som är problematiskt utan att Friberg är orolig för att regeringen ska besluta om att frångå det. Säpo-chefen skriver även en artikel i DN om detta. Direktivet handlar om att ge en större befogenhet att lagra och samla information gällande appar som WhatsApp, Messenger och Snapchat som är det sätt som extremister och våldsbejakande extremister kommunicerar idag. Regeringen förbereder istället ett förslag som undantar dessa meddelandetjänster från lagringsskyldigheter i Sverige.

ANNONS

Friberg uttrycker med all tydlighet att Säpo behöver dessa befogenheter för att ha en rimlig möjlighet att förhindra de allt grövre brotten och "det djupare och bredare terrorhotet som finns mot Sverige idag jämfört med för fem år sedan."

Att vår regering skulle vilja frångå från detta är högst anmärkningsvärt. Att en Säpo-chef behöver argumentera offentligt för detta är också anmärkningsvärt. När man tittar på utvecklingen i Sverige kan man inte annat än häpna över att strängare lagar och bredare befogenhet inte redan är på plats. Att vi istället har ålder- och straffrabatter är talande. Regeringen har vid flera tillfällen sagt sig vilja ha ”hårdare tag” men när möjlighet ges så visar handlingarna motsatsen. Sverige underlättar för kriminella snarare än möter upp ett hårdare klimat. Varför regeringen återigen vill försvåra arbetet mot den grova brottsligheten och terrorhoten kan man inte annat än att ställa sig frågande till.

Sverige ligger efter i lagstiftningen jämfört med andra EU-länder trots att vi har en utveckling som inte återfinns i våra grannländer. År 2019 hade vi över 236 bombdåd och 316 skjutningar. Ett utfall som är normalt i en konfliktszon, inte i ett land i fred. Trots detta så kommer regeringen inte fram med funktionella åtgärder. Man bör dock notera att föregående regeringar inte heller har lyckats fått till behövlig lagstiftning på plats trots att den utveckling som vi ser idag har byggts upp över lång tid. Man kan tycka att dessa lagar idag borde kunnat genomförts lika snabbt som gymnasielagen, men vare sig riksdag eller regering är av den kalibern som Sverige hade behövt. I takt med att hoten från våldsbejakande extremism och våldsam kriminalitet tillåts växa så krävs det åtgärder som kan kväsa dem och se till att vi får tillbaka den unika tillit och trygghet som har varit ett svenskt signum.

ANNONS

Att i sammanhanget använda sig av resonemang om personlig integritet håller inte längre i ett samhälle där det hederliga folket förlorar mer och med av sin frihet att kunna och våga röra sig fritt. Just nu är det de kriminellas integritet, säkerhet och möjligheter till fortsatt arbete som möjliggörs. Det är ett dubbelt misslyckande som bör rendera i en annan valutgång 2022.

Dagens problem kan inte lösas av de partier och politiker som orsakat dem.

Edward Nordén

säkerhetspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

Martina Lind

medlem i Medborgerlig Samling

ANNONS