Ett tomt klassrum.
”Det kan väl inte vara viktigare att ha flashiga byggnader om man ökar driftkostnaderna så mycket att man inte kommer ha råd att ha mindre grupper så att alla barn får möjligheten till lika lärande?” Bild: Jonas Ekströmer/TT

Låt skattepengarna gå till utbildning i stället för byggnader

Kommuninvånarna i Munkedal ska alla vara medvetna att om politikerna säger nej till att utreda möjligheterna för att bygga ut befintliga skolor är det lika med att säga ja till nedläggning av en eller flera befintliga skolor, som dessutom nu är renoverade och ändamålsenliga för våra elever.

ANNONS

Det finns inte ekonomiska förutsättningar för att kunna ha kvar alla skolor och samtidigt bygga nytt. Det finns inte heller elevunderlag för det. Detta är en av orsakerna till att vi jobbat stenhårt för att på riktigt få underlag inför beslut.

Vi politiker tar alldeles för ofta beslut som får oanade konsekvenser för att vi inte haft tillräcklig kunskap eller själva tagit reda på tillräckligt. När det gäller våra barn, våra skolor, vår framtid kan vi inte vara så oförsiktiga och oansvariga.

LÄS MER:Ombyggnad eller nybyggnad – det är frågan i Munkedal

Vi i SD Munkedal vill att våra barn ska få den bästa möjligheten till en bra utbildning utefter varje enskilds behov och förutsättningar. Låt skattebetalarnas pengar gå till grundverksamheten i stället för till byggnader. Det kan väl inte vara viktigare att ha flashiga byggnader om man ökar driftkostnaderna så mycket att man inte kommer ha råd att ha mindre grupper så att alla barn får möjligheten till lika lärande?

ANNONS

Vi kommer aldrig att ge upp tanken på ett levande Munkedal med hela dess omnejd och få ha kvar våra mindre enheter. Att ta bort skolan i exempelvis Dingle skulle vara förödande för hela bygden. Vi ser på alltför många ställen i Sverige hur mindre samhällen monteras ner och det får absolut inte hända hos oss i Munkedal. Tyvärr finns det andra partier som inte ser detta så vi kan bara hoppas och jobba stenhårt för att alla ska få kunskap om hur viktigt det är med transparens och verklighetsförankring.

LÄS MER:”Svårt att styra i Munkedals kommun”

Vi har fantastiska lärare och rektorer runt om på skolorna i vår kommun som gör ett jättebra jobb med våra barn. Vi måste ge dem rätt förutsättningar att kunna jobba på ett utvecklande och ansvarsfullt sätt genom att se till att de har tillräckliga medel för att kunna bedriva sina verksamheter och få våra elever att kunna gå ut med bra betyg.

Skulle utredningen ändå komma fram till att det inte går att få till lika bra lokaler genom utbyggnad och renovering av befintliga skolor och man väljer att bygga nytt måste det finnas en plan för de byggnader som inte kommer användas innan en ny skola börjar byggas.

Louise Skaarnes (SD)

ANNONS

1:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden

Mathias Johansson (SD)

ledamot barn- och utbildningsnämnden

Christoffer Wallin (SD)

gruppledare

LÄS MER:Nybygge eller renovering av skolor – det måste utredas