Hittills är det främst småhusägarna som ligger bakom utbyggnaden av solcellsanläggningar, menar skribenten.
Hittills är det främst småhusägarna som ligger bakom utbyggnaden av solcellsanläggningar, menar skribenten. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Låt Västra Götaland fortsätta växa med solen

Hittills är det främst småhusägarna som ligger bakom utbyggnaden av solcellsanläggningar, menar skribenten.

ANNONS
|

Det sker en snabb tillväxt för solceller i Västra Götalands län och i resten av Sverige. Under 2021 installerades 4 247 nya anläggningar i länet. Av dessa var 87 procent små anläggningar med lägre effekt än 20 kilowatt. Nu är det dags att få i gång utbyggnaden även av större solkraftsanläggningar.

Solceller har fått sitt genombrott i Sverige. Vi har nu över 92 000 anläggningar och över 1,5 gigawatt nätansluten solkraft, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

I Västra Götalands län fanns vid årsskiftet 15 625 solcellsanläggningar, 4 247 fler än året innan. De nya anläggningarna bidrar till energiomställningen, och hittills är det främst småhusägarna som ligger bakom utbyggnaden.

ANNONS

Vad gäller stora solcellsanläggningar ligger Sverige däremot hopplöst efter övriga Europa. Orsakerna är flera. Den som har en takanläggning större än 500 kilowatt måste fortfarande betala energiskatt på den egenanvända elen. Detta trots att nästan alla andra EU-länder avskaffat skatt på egenanvänd el. Och den som vill bygga en större solcellsanläggning på mark får oftast avslag från länsstyrelsen. De största svenska parkerna finns i skånska Sjöbo och Skurup och är på 18 megawatt. Det kan jämföras med solcellsparken i indiska Bhadla som har en effekt på 2 245 megawatt.

En fördel med solcellsparker är att de är helt reversibla, markanvändningen är temporär. De flesta parker förväntas stå 30–40 år, då marken får vila från annan markanvändning och såväl flora som fauna ges möjlighet att återhämta sig i de gröna korridorerna mellan panelerna.

Om Sverige ska få till en lika snabb utbyggnad av solkraft som resten av världen, där kraftslaget nu står för över fyra procent av elen mot knappa en procent i Sverige, måste det formuleras tankar kring var solkraft skulle kunna rymmas regionalt. Det bästa är om kommuner, elnätsföretag och länsstyrelse tillsammans tog fram en karta där det framgår vilken mark i Västra Götalands län som lämpar sig för solkraft i stor skala. Det ska inte vara den bästa jordbruksmarken och hänsyn ska tas till var i elnätet det behövs mer lokal produktion av kraft.

ANNONS

Investeringar i solkraft ger lägre elpriser och tillgång till lokal kraftförsörjning. En kartläggning av var solkraft skulle kunna ha en plats i Västra Götaland möjliggör en fortsatt solcellsboom lokalt och i Sverige.

Landet behöver all förnybar kraftproduktion vi kan uppbringa. Småhusägarnas bidrag är redan väsentligt, delvis tack vare det nya gröna avdraget. Liknande incitament behövs för andra grupper av aktörer. Exempelvis bör man få kvitta den el som man producerar genom sitt ägande i en solcellspark mot den el man samtidigt använder i samma lokala elnät.

Det ska vara lätt att göra rätt. Låt Västra Götaland växa med solen. Låt invånarna och företagen bidra till den gröna omställningen.

Anna Werner,

vd för Svensk Solenergi

ANNONS