Sotenäs kommun har via bland annat Sotenäs Symbioscentrum lyckats hämta hem en miljard i EU-stöd till det lokala näringslivet, uttrycker debattören.
Sotenäs kommun har via bland annat Sotenäs Symbioscentrum lyckats hämta hem en miljard i EU-stöd till det lokala näringslivet, uttrycker debattören. Bild: Karl af Geijerstam

Lätt att sitta på läktaren och kritisera utan egna förslag

Sotenäs kommun har via bland annat Sotenäs Symbioscentrum lyckats hämta hem en miljard i EU-stöd till det lokala näringslivet

ANNONS
|

Replik på "Dumhetsledarskapet" i Sotenäs måste stoppas.

Det som beskrivs i insändaren tyder på bristande förståelse för hur den politiska processen fungerar baserad på kommunallagen och förvaltningslagen. Ledarskapet bör bestå av kommunikativ förmåga, viljan att delegera, ärlighet, lyhördhet, respekt, engagemang, samt att ha förmågan att inspirera andra och att ge konstruktiv feedback. Jag tror alla som läst kommunens årsredovisningar inser att kommunen är välskött, samt har en god ekonomi, mycket hög soliditet och kommer väl ut i jämförelse med andra likvärdiga kommuner.

En stabil ekonomi möjliggör framtida satsningar inom vård, omsorg och skola. Efterfrågan på industrimark och viljan att etablera sig eller expandera har aldrig varit större än just nu i Sotenäs. Behovet av mer industrimark är påtaglig.

ANNONS

Sotenäs kommun har via bland annat Sotenäs Symbioscentrum lyckats hämta hem en miljard i EU-stöd till det lokala näringslivet under de senaste mandatperioderna. Det är unikt och positivt för kommunens utveckling.

Att enskilda projekt eller idéer kritiseras hör till den politiska processen och har alltid förekommit. Ibland är det av ideologiska, ibland praktiska eller personliga själ men även för osäkerheten i form av en rädsla för vad som ska hända. Det finns även de situationer där själva motståndet är ändamålet men det förekommer, tack och lov, inte så ofta.

Som exempel kan nämnas etableringen av Sotenäs Symbioscentrum eller Rena hav AB där både osäkerheten och rädslan var exempel på motstånd. Rädslorna bestod av att Symbioscentrum skulle bli ett nytt Björnhus, Rena hav skulle innebära stora luktproblem på Väjern och att luktstörningen skulle innebära att turismen skulle ta stor skada. Verkligheten har visat sig vara helt annorlunda då både satsningen på Symbioscentrum och rena hav är mycket framgångsrika och bidrar till ytterligare etableringar, till exempel Swedish Algae Factory AB och Smögen Lax AB. Noterar att insändarskribenterna inte har någon konstruktiv kritik utan bara anmärker.

Politiskt ledarskap handlar även om svåra avvägningar så som att stå upp för den egna övertygelsen, men också om att kunna kompromissa. Det är därför koncensus inte alltid uppstår när politiken tar beslut. Måste dock påpeka att de flesta stora beslut har tagits med en stor majoritet över blockgränser under min tid.

ANNONS

I en demokrati kan inte en enskild politiker ta egna beslut utan besluten tas öppet och demokratiskt i våra politiska organ, som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De demokratiskt fattade besluten ska verkställas av förvaltningen och gällande lagstiftning följs.

Att som debattörerna i insändaren misskreditera ledare på ett onyanserat sätt kan inte tolkas mer än att man är ute efter personangrepp på förtroendevalda och ett antal medarbetare. Som ledare är inte det ett verktyg i min verktygslåda.

Det är lätt att sitta på läktaren och kritisera utan att själv komma med konstruktiva förslag. Undertecknad är stolt över vad vi gemensamt har åstadkommit i Sotenäs under de senaste mandatperioderna.

Mats Abrahamsson

kommunstyrelsens ordförande

ANNONS