Rambo AB och dess ägarkommuner står väl rustade för att ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen från producenterna, skriver debattörerna.
Rambo AB och dess ägarkommuner står väl rustade för att ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen från producenterna, skriver debattörerna. Bild: Ingvar Spetsmark

Lättare för hushållen med fastighetsnära insamling

Rambo AB och dess ägarkommuner står väl rustade för att ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen från producenterna, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Enligt regeringens beslut ska kommunerna ta över det operationella ansvaret för insamling av förpackningar den 1 januari 2024 och den fastighetsnära insamlingen (FNI) ska vara i drift senast 1 januari 2027. Kravet på att införa fastighetsnära insamling gör det lätt för hushållen att sortera rätt och mindre förpackningar går till förbränning.

Det innebär bland annat att Rambokommunerna (Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum) kommer att införa FNI i samtliga ägarkommuner och även ta över ansvaret för de befintliga återvinningsstationerna som finns placerade i kommunerna. Den 1 januari 2026 ska kommunerna även samla in förpackningsavfall separat i parker och på torg där det förekommer stora mängder förpackningsavfall.

ANNONS

Rambo står väl rustade inför denna förändring och arbetet är påbörjat sedan länge. Detta tack vara att Rambos ägarkommuner och dess politiker har haft en god strategi gällande hållbarhetsfrågor och insett vikten och kraften med ett gott samarbete över kommungränserna.

Ensam är inte stark. I takt med att lagstiftningen förändras ställs det allt större krav på kommunerna gällande miljöfrågorna/avfallsfrågorna och då är ett brett samarbete mellan kommunerna kanske viktigare än någonsin tidigare. Detta för att bibehålla den kompetens som krävs för att kunna följa lagstiftningen och ha en god kontroll på verksamheten. Sist men inte minst så blir det lägre kostnader för kommunerna då man till viss del delar på kostnaderna för den kompetens och delar av den infrastruktur som krävs för att hantera avfallet.

Den 1 januari 2022 gick det operativa och finansiella ansvaret för insamling och återvinning av tidningar och returpapper över till kommunerna. Denna verksamhet kunde övergå till Rambo med lätthet och dessutom till avsevärt lägre kostnader (cirka 20 kr/hushåll/år) mot den kalkyl som tidigare tagits fram av Avfall Sverige (cirka 200 kr/hushåll/år).

Rambo ligger i framkant och har redan infört fastighetsnära insamling i Lysekil och Munkedal med gott resultat. Sedan några månader tillbaka förbereds införandet av fastighetsnära insamling med fyrfackssystem i Sotenäs och Tanum. Sotenäsborna beräknas få sina fyrfackskärl under hösten 2023 och Tanumsborna hösten 2024. Fyrfackssystemet gör det enkelt för hushållen att sortera ut sina förpackningar och de material vi får in är väl utsorterat vilket underlättar för en god återvinning.

ANNONS

Det handlar om att ta till vara naturens resurser och efterlämna oss en god planet till kommande generationer. Om vi alla hjälps åt att se till att avfallet hamnar på rätt plats så får en trivsammare miljö och samtidigt minskar koldioxidutsläppen. En förutsättning för att vi ska lyckas med detta är att skapa förståelse och tillit till våra medborgare och sätta avfallsfrågan högt på agendan.

Lars-Arne Staxäng

ordförande

Mats Andresen

vd

ANNONS