Drönarbild över en del av området där laxodlingen i Sotenäs är planerad.
”Det finns även andra allvarliga aspekter som inte diskuterats lika intensivt eller engagerat och det är den natur och miljö som vid en etablering blir offer för en storskalig industri”, skriver Tina Ehn (MP). Bild: Håkan Fredriksson

Laxodlingen i Sotenäs får varningsklockorna att ringa

En av världens största landbaserade fiskodlingar är föremål för etablering i en av landets minsta kommuner, Sotenäs. Många har jublat medan andra har ifrågasatt och tvivlat. Frågorna hopar sig!

ANNONS

Just nu tvivlar fler och fler på att de affärsmän som den styrande ledningen i kommunen vill göra armkrok med verkligen är ekonomiskt solida, då flera ärenden dyker upp hos Kronofogden. Det i sig bör vara starka varningsklockor!

LÄS MER:Tiden rinner ut för enorma laxodlingen

Det finns även andra allvarliga aspekter som inte diskuterats lika intensivt eller engagerat och det är den natur och miljö som vid en etablering blir offer för en storskalig industri. Naturområden och mark som är relativt otillgänglig för många människor. Däremot är det mark som hyser djur, växter och biologisk mångfald oavsett om det finns hotade arter eller ej. Det är berg som aldrig kommer tillbaka som ska sprängas bort och jämnas med marken. Det är stigar, vattendrag och fuktiga markområden som hyser små liv och stora djur.

ANNONS

LÄS MER:Skapade laxbolagets hemsida – nu tar de bolaget till Kronofogden

Argumenten runt den stora odlingsindustrin, om slutna system, nollutsläpp, egenproduktion av el och så vidare har ”triggat” i gång ett intresse från olika håll. Nyfikenheten för ny teknik och framtidens lösningar är viktig, men det måste finnas fakta, som går att förstå. Det räcker inte med ord, det måste finnas omfattande underlag och information för att kunna ta stegvisa beslut. Om berg sprängs ner, vägar planeras, och hur finansiering av vattenreningsverk och kraftledningssystem ska lösas. Det behöver vara tydligt vem som tar de olika kostnaderna. Gigantiska projekt i en storlek som fiskodlingen på Hogenäs norra är större och mer omfattande än alla tidigare etableringar vi känner till här i vår del av Bohuslän.

LÄS MER:Stoppa den miljöfarliga fabriken i Sotenäs

Stora affärer, stora pengar och stora projekt har inte alltid störst betydelse. Störst betydelse har det som är hållbart över tid, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt, och det som är genomförbart och som går att förklara och förstå.

Tina Ehn

Miljöpartiet de gröna i Sotenäs