Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek, uttrycker debattörer.
Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek, uttrycker debattörer. Bild: Stefan Bennhage

Liberaler tar kampen för årsrika

Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek, uttrycker debattörer.

ANNONS

För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

Vi i Liberalerna tar kampen mot åldersdiskrimineringen på alla de områden där vi möter den. Det handlar inte minst om hälso- och sjukvården. Åldersgränser vid till exempel screening för bröstcancer har utgått ifrån vilka åldersgrupper som förekommer i kliniska undersökningar – inte de åldersgrupper där sjukdomen faktiskt förekommer. En femtedel av de kvinnor som drabbas av bröstcancer är äldre än 74, trots det är det där screeningen upphör.

ANNONS

Även inom andra delar av hälso- och sjukvården behöver äldres situation få mer uppmärksamhet. Förskrivningskompetensen hos läkarkåren är idag mycket längre än den bör vara, vilket leder till onödiga risker för de som dagligen tar flera läkemedel – en grupp som till stor del utgörs av de äldre och de multisjuka. Därför förespråkar vi i Liberalerna att en läkemedelsexamen blir ett krav för läkarexamen, och att ökat fokus läggs på fortbildning av yrkesverksamma läkare för att garantera att just kunskapen om hur olika läkemedel reagerar med varandra alltid hålls uppdaterad.

Idag är det alltför svårt för de äldre som kan och vill stanna i arbetslivet att göra just detta. Ett helt yrkesliv av erfarenhet ska värdesättas, inte sorteras bort. Förvärvsarbete efter 65 år fyllda är bra för den enskildes privatekonomi och hälsa, och det är även bra för Sverige.

Världen ser markant annorlunda ut nu än den gjorde förr. Den ökade digitaliseringen, för att inte tala om utfasandet av kontanter, tränger undan många äldre från samhällsdeltagande. För att säkerställa att tillgången till myndigheter och andra samhällsinstitutioner inte minskar på äldre dar behöver vi säkerställa att analoga stödfunktioner tillhandahålls. Det kan handla om något så enkelt som att få prata med en människa istället för en chattbot när man ringer en myndighet eller ett företag.

ANNONS

Det finns mycket i digitaliseringen som förenklar för äldre och deras anhöriga. Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet och har låtit många äldre och anhöriga sova tryggare om nätterna. Det är av största vikt att digitaliseringen och resterande samhällsutveckling görs med äldre i åtanke, istället för i bortglömdhet.

Barbro Westerholm (L)

talesperson i frågor om årsrika och riksdagsledamot

Lars Tysklind (L) Strömstad

toppkandidat i regionvalet Västra Götaland

ANNONS