Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek, uttrycker debattörer.

ANNONS