Liberalerna: Borgerlig skolpolitik för framtiden

Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi på det vi lovade, menar debattörer.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi på det vi lovade.

I den budget som regeringen nu presenterar, satsar vi fem miljarder för en trygg kunskapsskola kommande år. Det är klassisk borgerlig skolpolitik. Den nya skolpolitiken vilar på två ben: kunskap och trygghet. Skolans viktigaste uppdrag är att förmedla kunskaper.

Läroböcker – alla föräldrar vet att det är svårt att göra läxan på en skrynklig och regnblöt stencil. Den fysiska läroboken har i allt för stor utsträckning fått stå tillbaka till fördel för datorer och paddor. En miljardsatsning kommer se till att fler får riktiga skolböcker.

ANNONS

Speciallärare - stöket måste minska i skolan. En speciallärare hjälper både eleven som behöver hjälp och skapar en lugnare miljö med för de andra eleverna. Nu kommer det satsas 2,5 miljarder på att både anställa och utbilda nya speciallärare de kommande åren.

Sociala team – lärare ska få fokusera på att vara just lärare. De ska inte också samtidigt behöva vara rastvakt, kurator och socialtjänst. Därför införs nu sociala team som kan hjälpa elever som har det svårt.

Liberalerna är Sveriges skolparti. Det är därför vi prioriterar skolan nu i en tid när vi går in i en svårare ekonomisk period. Skolan är en grundsten för vår välfärd och välstånd. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas, oavsett om hon riskerar halka efter eller ligger före.

Vi tror på tidiga insatser så att små problem inte hinner växa och bli skolmisslyckanden. Studiero i klassrummet. Lärare som räcker till och elever som får extra stöd när de behöver det. Nu är det dags att prioritera skolan.

Mats Persson (L)

utbildningsminister

Lotta Edholm (L)

skolminister

Veronica Almroth (L)

ordförande för lärande Orust kommun

ANNONS