Liberalerna har format Sverige i över 100 år

Liberalismen har funnits sedan 1700-talet och under 1800-talet bildades föregångarna till dagens Liberala parti.

ANNONS

Liberalismen bejakar att individen, i fritt samspel med andra, utformar sitt eget liv. Liberalism betyder frihet. Att kunna vara en individ med fria val är viktigare än att myndigheter styr (inom lagens ramar). Vi är globalister och anser att samarbete alltid är bättre än nationalism och isolering.

Sverige har fattat sex stora och viktiga beslut under de senaste dryga 100 åren och Liberalerna är det enda parti som varit med och stöttat samtliga:

1913 Folkpension

1921 Kvinnlig rösträtt

1979 Förbud mot barnaga

1992 Fritt skolval

1994 LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

1995 EU-medlemskap

På tur står:

ANNONS

2022 Nato-medlemskap som Liberalerna förespråkat sedan 90-talet

Hans-Robert Hansson

Liberalerna Strömstad

ANNONS