Vargstammen är fortfarande för liten, anser debattören.
Vargstammen är fortfarande för liten, anser debattören. Bild: Steve Jurvetson/Creative Commons

Licensjakt på varg behövs inte

Det finns för få vargar i Sverige - inte för många

ANNONS

Svar till Anders Sellström EU-parlamentariker för KD

LÄS MER:EU ska inte besluta om jakt på varg

Hur många fel får en debatterande politiker ha i vargfrågan Anders Sellström (KD) staplar missuppfattningar på varandra i sin debattartikel om EU och vargarna i Bohusläningen. Det är milt sagt pinsamt att en EU-parlamentariker sprider så mycket felaktigheter om en fråga han debatterar.

Sellström jämför dagens svenska vargstam med den vi hade 1995, då vargen var akut utrotningshotad. Det Sellström kallar en ”drastisk ökning” är att vargstammen vuxit ifrån det akuta utrotningshotet, men den är fortfarande för liten och för isolerad för att vara långsiktigt livskraftig.

När man jämför över tid så finns det inget tydligt samband mellan antalet vargar och antalet angripna får. Hur många får som angrips beror mest på hur fort skyddsjakt sätts in på de vargar som börjar angripa får.

ANNONS

Sellström skriver att en vargattack får förödande ekonomiska konsekvenser för fårägaren – är han helt okunnig om att drabbade fårägare får ekonomisk ersättning som är större än slaktvärdet av de dödade fåren? Däremot är det för många fårägare känslomässigt jobbigt att råka ut för en vargattack.

Sellström påstår också helt felaktigt att Naturvårdsverket stoppat skyddsjakten på varg. Det som stoppades i fjol var den meningslösa licensjakten, som till stor del riktas mot vargar som inte alls angripit några tamdjur.

Sedan tror Sellström att vargen listades i art- och habitatdirektivet först 1995. Men vargen fanns med från början när EU införde direktivet. Det som hände 1995 var att Sverige blev medlem i EU, och därmed åtog sig att följa EU:s direktiv – fast Sverige sedan tyvärr brutit mot det upprepade gånger.

Art- och habitatdirektivet är EU:s viktigaste naturvårdslagstiftning. Det bör inte urholkas. Det som behövs är istället att EU:s medlemsländer, och inte minst Sverige, blir bättre på att genomföra direktivet.

Jan Bergstam

Ordförande Svenska Rovdjursföreningen