Likabehandling i Sotenäs är en fråga om rättvisa

Alla ska behandlas lika inför lagen, oavsett om man är en vanlig invånare eller en toppolitiker. Låt oss säkerställa att rättvisa råder för alla i Sotenäs, menar signaturen ”Bekymrad medborgare”.