Robert Larsson
Robert Larsson Bild: Karl af Geijerstam

Livskraftigt jordbruk är en avgörande EU-fråga

Bara konkurrenskraftiga lantbruk kan leverera ökad och hållbar matproduktion av hälsosamma livsmedel.

ANNONS

Livsviktiga frågor som hållbar matproduktion, energiomställning och ökande antibiotikaresistens känner inga landgränser. De vi röstar på i kommande EU-val behöver förstå att om man ska nå framgång i de stora utmaningarna så gäller det att hålla koll på bonden, jorden och skogen. 13 av FN:s totalt 17 hållbarhetsmål är direkt kopplade till de gröna näringarna.

Bohusläns bönder representerar företagande på jorden som varje dag bidrar till att ta upp koldioxid och vars viktigaste bas för förnybar produktion är sol, jord och vatten. Hållbarhet är vår arbetsmetod. Men vi behöver parlamentariker som inser att en livskraftig jordbrukspolitik är en av EU:s viktigaste konsumentfrågor. Bara konkurrenskraftiga lantbruk kan leverera ökad och hållbar matproduktion av hälsosamma livsmedel.

ANNONS

Grödor och träd som växer tar upp och lagrar koldioxid från luften. I vårt aktiva skogsbruk tar den svenska skogen upp inte mindre än 83 procent av alla utsläpp av växthusgas som sker inom landet.

I EU har Sverige en nyckelroll i de gemensamma ödesfrågorna och övriga nationer lyssnar på oss. Vi har exempelvis lyckats med konststycket att både ha en hög produktion av förnybar råvara samtidigt som virkesförrådet i skogen, massan träd och därmed bunden koldioxid, har fördubblats på hundra år. Våra betande djur bidrar till biologisk mångfald och gräset som de betar binder koldioxid.

Sverige ligger också långt framme tillverkning av biodrivmedel från biprodukter. Vi har redan genomfört en revolution när det gäller uppvärmning av bostäder i landet där förnybart biobränsle i stor utsträckning ersatt oljan. Med all denna kunskap i ryggen kan våra kommande EU-parlamentariker driva på utvecklingen i förnybar riktning, inte bara i Sverige utan i fler EU-länder. Vi delar alla på samma klimat.

Antibiotikaresistensen är ett annat problem som inte känner några gränser. För vissa infektioner finns det inte längre någon medicin som biter.

En anledning till det växande problemet med resistenta bakterier är överanvändningen av antibiotika i djurhållningen. I stora delar av världen tillförs antibiotika för att djuren ska växa fortare. Tack vare stöd för den svenska linjen har det förbjudits inom EU, men jobbet är långt ifrån färdigt. Fortfarande används antibiotika i onödan till friska djur. Vårt fortsatta gemensamma arbete inom EU för en minskad användning är avgörande för att lyckas.

ANNONS

EU införde nyligen tuffare regler när förebyggande gruppbehandling av friska djur förbjöds. Det var en stor seger både för LRF och för de aktiva svenska parlamentariker som jobbat för detta i många år. Vi använder minst antibiotika i djuruppfödningen och vi delar med oss av kunskapen till europeiska kollegor på besök.

Den som vill minimera användningen av antibiotika måste satsa på ökad djurvälfärd eftersom låg antibiotikaanvändning och djurvälfärd hänger ihop. Detta driver vi på i vårt arbete i Bryssel och hoppas att de parlamentariker som nu ska väljas in i EU-parlamentet vill jobba ihop med oss.

Men att fler djur får ett bättre liv är inte enda fördelen. För att Sveriges bönder ska klara sig på sikt måste vi kunna hävda oss i den ekonomiska konkurrensen. Samarbetet inom EU ger oss mer jämlika konkurrensvillkor när kostnaderna för att föda upp djur jämnas ut på den inre marknaden. För att möta klimatutmaningarna och kunna öka livsmedelsproduktionen är det avgörande att det svenska jordbruket är konkurrenskraftigt.

Med ett aktivt svenskt arbete i Bryssel, engagerade parlamentariker och en hemmaopinion som driver på, har vi möjlighet att fortsätta påverka fler än oss själva och hitta framkomliga vägar. Stora problem känner inga landsgränser. Därför är det kommande valet den 26 maj så viktigt.

ANNONS

Robert Larsson

Höggeröd, Orust

Regionchef Lantbrukarnas riksförbund i Västra Götaland