Ljungskileskolan - en politisk spelpjäs!

Det massiva motståndet mot nya Ljungskileskolan växer.

ANNONS
|

Starkaste kritiken verkar vara bristen på medborgardialog, samt den redan idag omöjliga trafiksituationen som man befarar resulterar i katastrofalt kaos om skolan byggs ut för att rymma över 1000 elever. Det saknas nämligen en godkänd trafikutredning i projekteringen. Att i efterhand försöka lösa denna fråga kan komma att stå Uddevalla kommun dyrt. Som jämförelse fick Orust kommun höja kommunalskatten på grund av undermålig projektering av Henåns skola, som till slut blev dubbelt så dyr. Uddevalla kommun verkar nu vara på väg att begå samma misstag. Hur kunde det bli så?

Jo - för att ansvariga politiker i styrande majoriteten, bestående av S, M, L och C, har ingått en helig överenskommelse om att inte gå emot det liggande förslaget, trots helt uppenbara, allvarliga brister. En överenskommelse där alliansen har delat upp sina ”troféer” sinsemellan partierna. Troféer bestående av nya badhuset, nya kommunhuset och avtalet med Hemsö om de nya grundskolorna. Tonläget i debatten är högt, och har även resulterat i polisanmälan vilket är djupt olyckligt. Men att man från politisk håll då inte inser, att här får vi backa bandet och ta ett omtag är fascinerande. Djupa dalar har även nåtts av vissa från politisk håll, som med okunskap i frågan ändå tagit sig in i debatten.

ANNONS

Ljungskileskolan kommer bli en valfråga verkar man ha insett, men vad största delen av Ljungskiles lokalpolitiker konstigt nog inte har insett är, att deras röster från lokalsamhället kommer kunna räknas på några få fingrar. Att man inte lyssnar på sina lokala väljare i en såpass stor fråga om Ljungskiles framtid, är en skamfläck som inte kommer kunna tvättas bort. Vissa politiska debattörer har antytt att det alternativa förslaget, som är framtaget av medborgare i Ljungskile, grundas på personliga ekonomiska intressen. Inga välgrundade motargument har presenterats från politiskt håll, utan mantrat har låtit: ”kommunens förslag är den bästa lösningen som finns att tillgå”.

Detta uttalande kan dock ses i ett annat ljus. Det är nämligen inte den bästa lösningen för Ljungskiles barns framtid, för Ljungskiles äldres behov av äldreboende eller för Uddevalla kommuns möjlighet att utveckla Ljungskile som tillväxtort - det är den bästa lösningen för att hålla ihop den heliga alliansen. Den enda som verkar vinna privatekonomiskt är försörjningspolitikern, som är mer mån om sin plats på partilistan inför kommande kommunalval, än om den uppenbara risken för ett resultat som kommer påverka Ljungskile och Uddevalla kommun negativt i många decennier framöver.

Senaste drag är nu, att M skickar fram vargen i fårakläder för att föra medborgardialog - ett pinsamt väljarförakt rakt av. Det kanske är dags att ta en ledande L-politiker på ordet och övertyga Stenungsunds kommun om att ta över Ljungskile.

ANNONS

Besviken Ljungskilebo

ANNONS