En skylt som påminner om att sänka hastigheten är knappast lösningen på problemet, menar Lars Olsson.
En skylt som påminner om att sänka hastigheten är knappast lösningen på problemet, menar Lars Olsson. Bild: Lasse Edwartz

Ljusa upp olycksdrabbade 172:an för invånare och bilister i Lane

Nu när vi går mot mörkare tider och ljuset lyser med sin frånvaro så kommer tyvärr som vanligt frågan upp angående belysning längs väg 172 som går genom Lane samhälle. 

ANNONS

Jag läser i tidningen Västsverige att återigen försöker Lane-Ryrs bygdegårdsförening att få Uddevalla kommun att stötta med denna belysning då Trafikverket gör allt för att glida undan. Man ber om ett driftsstöd på 40 000 kronor. Detta har mötts av ett motstånd från kommunen, vilket kan bero på att det blir en konflikt med vissa kommuninnevånare som bor i områden med samfällighet. Men det är få om ens någon samfällighet som kan jämföra sig med den trafik som korsar Lane samhälle.

2017 gjorde Trafikverket en mätning av trafiken på 172:an, mätpunkt Kopperöd. På ett årsmedeldygn passerade 4 500 fordon, av detta antal var 490 lastbilar. Vägen är tyvärr väldigt olycksdrabbad och det har förekommit flertalet dödsolyckor. Ungdomarna som bor i samhället måste också korsa vägen för att komma på bussen till Uddevalla. Dessutom ligger hållplatsen ganska illa placerad. Ett tag förra året släcktes ljuset vilket gjorde att man inte såg mycket där. Mina medtrafikanter saktade inte ner i mörkret utan gasade friskt på. Trafikverket kom på en briljant idé – att sätta upp en skylt som påminner om att sänka hastigheten. Effektivt? Inte någonstans.

ANNONS

Jag har den stora turen att bo i centrala Uddevalla där det lyser oftast och mycket. Nu är också julbelysningen tänd och det är mycket vackert och till mångas glädje.

Jag anser att de personer som bor i Lane och Lane-Ryr också ska få en ljus vinter, därför ska kommunen ge driftsstöd eller ta över belysningen för att säkerställa en tryggare väg för de kommuninnevånare som bor där.

Lars Olsson

Uddevallapartiet