Elving Andersson har goda förhoppningar om att Laneborna ska få ett positivt besked om bidrag till vägbelysningen.
Elving Andersson har goda förhoppningar om att Laneborna ska få ett positivt besked om bidrag till vägbelysningen. Bild: Eric Johansson

Logiken i att rösta nej till något man vill är ännu oklar

Uddevallapartiets Kent Andreasson fortsätter att försöka skapa förvirring när det gäller UP:s agerande angående kommunalt bidrag till vägbelysningen genom Lane.

ANNONS

Replik till Kent Andreasson (UP)

LÄS MER:Vår ställning verkar ha skakat liv i partierna

Han fortsätter hävda att han var för ett sådant bidrag men röstade ändå nej. Jag måste erkänna att jag inte förstår logiken i detta resonemang. Om man tycker att en ansökan ska bifallas måste man också rösta för det. Det borde även Kent Andreasson inse.

Men det är väldigt positivt att man nu från UP:s sida synes ha bytt uppfattning i frågan och är positiv till ett sådant anslag. Jag hoppas då att man också röstar för att det ska beviljas och inte sviker återigen.

Jag har för min del mycket goda förhoppningar om att den nya majoriteten i kommunen nu äntligen ska kunna lämna ett positivt besked till Laneborna när det gäller ett kommunalt bidrag till belysningen.

ANNONS

Elving Andersson

Centerpartiet

LÄS MER:Inte förvånande att UP skyller på andra