Renahav, Smögenlax samt algodlingen på Ödegården är några av verksamheterna i Sotenäs som borde lyftas av politikerna, menar skribenten.
Renahav, Smögenlax samt algodlingen på Ödegården är några av verksamheterna i Sotenäs som borde lyftas av politikerna, menar skribenten. Bild: Stefan Karlsson

Lyft även våra realistiska anläggningar i Sotenäs

När jag gång efter annan läser våra politikers översvallande positiva inställning till den tänkta laxodlingen som Quality Salmon försöker att få till stånd i vår kommun, kan jag inte låta bli att undra varför det hörts så lite från politiskt håll gällande de redan etablerade och pågående satsningarna i kommunen.

ANNONS

Jag tänker då på Renahav, Smögenlax samt algodlingen på Ödegården.

Det kanske vore bra att informera oss kommuninnevånare om nyttan som dessa redan startade och påbörjade anläggningar betyder, och kommer att betyda för vår kommun. Detta är ju trots allt verkliga och i mina ögon realistiska satsningar.

Ortsbo