Preem hävdar också att det är ett riksintresse att förlägga tung industri till Lysekil. Detta rimmar dåligt med alla övriga ambitioner från västkustens turistberoende näringsliv, skriver Boel Lanne, Naturskyddsföreningen i Bohuslän.
Preem hävdar också att det är ett riksintresse att förlägga tung industri till Lysekil. Detta rimmar dåligt med alla övriga ambitioner från västkustens turistberoende näringsliv, skriver Boel Lanne, Naturskyddsföreningen i Bohuslän.

Lysekil riskerar Bohusläns miljö och turistnäringen

När utvidgningen av Preems verksamhet i Lysekil nu prövas finns ofta uppgifter om att den planerade utvidgningen är en förutsättning för att Preem ska kunna gå över till produktion av fossilfria bränslen och att kunna bli klimatneutral om 25 år. Detta är inte sant. Det finns inte något som helst löfte från Preem i den nuvarande ansökan om att så ska bli fallet.

ANNONS

Därför finns det anledning att känna stor oro inför Lysekils fullmäktigemöte där man skall besluta om att säga ja eller nej till en utbyggnad. Om svaret blir ja torpederar man hela Sveriges trovärdighet i klimatfrågan och man utsätter framför allt Bohuslän för utsläpp som kommer att leda till stora problem för både människor och natur.

Preem tar då över rollen som landets största utsläppare av koldioxid och en rad andra skadliga ämnen. Bland annat svavel som dödar fisken i våra insjöar.

Om ansökan hade gällt utvidgning eller utveckling av fossilfritt bränsle hade förmodligen ansökan emottagits på helt annat sätt av miljörörelsen. Vi hade sett fram emot en sådan projektering, men i dagsläget finns ingen sådan presenterad.

ANNONS

Preem är redan i dag ett oerhört lönsamt företag. Men det är ingen välgörenhetsinrättning. Företagets saudiske ägare vill nu förbättra vinstmarginalerna genom att krama ut restvärdet i den trögflytande sörja som ingen i dag kan utnyttja. Därför är det knappast av omsorg om miljön som han vill förlägga denna verksamhet till Lysekil.

Företaget hävdar också att det är ett riksintresse att förlägga tung industri till Lysekil. Detta rimmar dåligt med alla övriga ambitioner från västkustens turistberoende näringsliv som knappast har något intresse för en verksamhet som avskräcker besökare till ett av Sveriges mest attraktiva rekreationsområden.

Man kan väl säga att Lysekils politiker nu riskerar att såga av den gren de sitter på genom att riskera en av de största näringarna i kommunen genom att prioritera något hundratal nya arbetstillfällen i en bransch som inte har någon framtid.

Man antyder att klimatneutralitet skulle kunna uppnås för företaget år 2045. Samma höga koldioxidutsläpp som man har i dag ska alltså finnas kvar i ytterligare 25 år och nu vill man dessutom öka utsläppen till ofattbara 3,4 miljoner ton per år. Det motsvarar 45 miljoner bilresor mellan Stockholm och Malmö.

Naturskyddsföreningen i Bohuslän med sina 27 000 medlemmar hoppas och vädjar till Lysekils politiker att säga nej till en utbyggnad.

ANNONS

Boel Lanne

ordförande Naturskyddsföreningen i Bohuslän