Lysekils budget för 2023, riskerar bli en kopia?

Vi väntade med spänning på klara politiska markeringar kring förvaltningens förslag, menar debattören.

ANNONS
|

Utgår från att ”väljarna” faktiskt ville ha besked om hur valrörelsens löften och utfästelser skulle märkas i det nyvalda kommunfullmäktiges första budget. På kommunstyrelsemötet senaste möte, skulle partiernas förslag till budget presenteras, (som brukligt på novembermötet) Och vi väntade med spänning på klara politiska markeringar kring förvaltningens förslag.

Men inte ett knyst från övriga partier, inte ett ord, inte en justerad siffra. Om en dryg vecka (16 november) ska budget för 2023 klubbas i Lysekils kommunfullmäktige, och inget parti (förutom Kommunisterna) har lagt korten på bordet. Det är nonchalant både mot politiska meningsmotståndare och väljare och dödar saklig debatt.

Kan det vara så att enigheten hos de politiska partierna, från Mp till SD är så fulländad, alternativt marginell att den inte går att sätta ord (eller siffror) på? Kan det vara så illa att man rakt av accepterar ”blåkopian” på 2021 och 2022-års underfinansierade budget (trots årets överskott på 40-50 miljoner kronor) som riskerar att drabba verksamheten även 2023?

ANNONS

Trots långvarig budgetberedning och mångordiga skrivningar från kommunens dominerande partier, på rambudgetmötet i juni, och i valrörelsen, så lyste uppdaterade versioner av dessa med sin frånvaro på onsdagens KS-möte. Inte okej att skylla på ”tidsbrist”? Även om den mesta energin verkar gå åt till striden om arvoderade platser i styrelser och nämnder.

Men om det till äventyrs handlat om ”tidsbrist”, är det anmärkningsvärt att vissa partier, då, ”i brist på egna förslag”, inte kunde ställa sig bakom kommunisternas konkreta budgetförslag. Vi föreslår bland annat förstärkt budget för sociala nämnden med 10 miljoner för att kunna göra skillnad för kommunens vårdarbetare?

För ”alla” vet! Att arbetsvillkoren, bemanning, arbetstider och löner för anställda i vården, måste förbättras! Hur ska vi annars få ned de dokumenterade sjukskrivningstalen (ohälsan) bland personalen? Och hur ska vi annars kunna bryta den illavarslande ”trenden” hos ungdomar där ingen (!) sökte till omvårdnadsprogrammet på Lysekils gymnasium 2022-23.

Ska vi ta senkomna förslag ”på studs” på fullmäktige eller hur är det tänkt? Öppet – enkelt - värdigt. Eftersom undertecknads budgetförslag föll med siffrorna åtta mot en, reserverar jag mig mot KS beslut och rekommendation till beslut i kommunfullmäktige.

Yngve Berlin

Kommunistiska partiet

ANNONS