Lysekils politiska majoritet snubblar över fullt synliga stenar

Yngve Berlin: Kommunens problem är ett resultat av de ökande klassklyftorna.

ANNONS
|

Jag reagerar på Lysekilspartiet/Rombrant ständiga idiotförklaring av politiken i Lysekil. Nu senast en ”Åsa-Nisse kommun”. Visst är det märkliga turer och lindrigt sagt dåliga beslut som tagit genom åren. Besparingar som blivit fördyringar. Privatisering av verksamhetslokaler som borde varit samhällsägda och i slutändan försämrade villkor för de som jobbar ”längst ner” i samhällspyramiden.

Men problem med att få ihop budget och bra personalpolitik och bevarad kvalitet i vård och omsorg är inget Lysekils fenomen. Det är ett systemfel.

Så vem av de ”stora” politiska blocken i Lysekil som representerar Åsa-Nisse och vem som är Sjökvisten vill jag låta vara osagt.

ANNONS

Ett tips till alla som tror att Lysekils kommun har ekonomiska problem enbart beroende på historiskt tvivelaktigt styre. Ta en titt i sommar på alla förmögna som besöker kusten med sina svindyra farkoster eller vistas i sina svindyra sommarhus

Vem kan påstå att det fattas pengar i samhället? Snarare är det så att kommunens/allmännas problem är ett resultat av de ökande klassklyftorna.

Att Lysekilspartiets budget fick majoritet i kommunstyrelsen genom stöd från SD medan vi andra höll fast vid våra egna förslag, beskrev af Geijerstam i en ledare. ”Den som inte kan kompromissa får inget inflytande”.

Nu kompromissade (S) och (L) så att resten av högern blev nöjda och fick majoritet i kommunfullmäktige, men då var inte heller det bra. Men det skiljer mindre än en miljon mellan LP och S och L:s ”borgmästarförslag”!

(K):s utgångspunkt för resursfördelningen i budget var att socialnämndens kraftiga underskott år efter år skulle ge signaler till fler partier, förhoppningsvis en majoritet, att justera budgettilldelningen. Men så blev det inte och vi kan bara konstatera att människan, inte minst majoriteten i Lysekils fullmäktige, är det enda däggdjur som snubblar över samma sten flera gånger.

Socialnämndens verksamhet kommer fortsatt att pressas av brist på resurser och överskott av uppgifter. Representanter från diverse partier kommer fortsatt att peka med hela handen och kräva ”skärpning” och blåögt undra varför sjuktalen ökar och varför rekryteringen till vård och omsorgsyrkena är så besvärlig.

ANNONS

För övrigt, anser vi att ungdomsproblematiken utöver den som måste åtgärdas rent polisiär, måste få prioritet och kraftigt utökade resurser i kommunens budget. Även här har många en belägenhet att snubbla över fullt synliga stenar. 4,3 mkr till åtgärder för att förverkliga ungdomspolitiska programmet var vårt förslag, nu blev satsningen betydligt blygsammare.

Varför skulle vi kompromissa bort så självklara satsningar?

Yngve Berlin (K)

Lysekil

ANNONS