Lysekilsbanan.
”I dag är olika fordonskombinationer med påkopplade släp så långa att de inte får plats mellan vägen och järnvägen”, skriver Roger Carlsson. Bild: Ronny B Nilsson

Lysekilsbanan är livsfarlig!

Lysekilsbanan lades av Trafikverket i en treårig ”malpåse” inför ett eventuellt nedläggningsbeslut. Nu närmar sig tidpunkten för beslut. En stor mängd politiker, järnvägsexperter med olika fina titlar och andra entusiaster har på senare tid skrivit insändare och artiklar för att protestera motd den eventuella nedläggningen.

ANNONS

Många argument framförs om det förträffliga i att åka och transportera gods snabbt och smidigt på Lysekilsbanan. Vad som storligen förvånar mig som bor nära banan är att det verkar som om alla dessa argument formuleras vid skrivbordet och inte i verkligheten.

LÄS MER:Trafikverkets tunnelseende bakom Lysekilsbanans fall

När järnvägen till Lysekil invigdes 1913 var det säkert jättebra. Rak och fin sträckning, medan vägen till Lysekil slingrade längs åkerkanterna och på de flesta sträckor, med rejält avstånd till järnvägen. Några decennier senare byggdes hela vägsträckan från Hallinden till Lysekil om. En mycket rakare och bredare väg anlades, till stor del alldeles intill järnvägen. Här är roten till att Lysekilsbanans framtid är omöjlig.

ANNONS

I dag är olika fordonskombinationer med påkopplade släp så långa att de inte får plats mellan vägen och järnvägen. Trafiken på väg 162 är, framför allt sommartid, så tät att man inte kan vara säker på att komma ut på vägen så fort som man önskar. Det kan med andra ord bli så att släpet står kvar på järnvägen när tåget kommer.

Det har varit alltför många fruktansvärda olyckor i den typ av plankorsningar som det är gott om längs Lysekilsbanan. Trafikverket arbetar intensivt med att försöka lösa det på så många platser man kan. Jag läste att cirka 3 500 korsningar väntar på att bli ombyggda i Sverige. Ett arbete som kommer att ta många år och kräva stora resurser.

LÄS MER:Försvarsmakten kan rädda Lysekilsbanan

När det gäller Lysekilsbanan betyder det att man antingen får flytta på vägen eller järnvägen för att skapa tillräckligt med utrymme emellan.

Norr om Hallinden finns det många korsningar som saknar vilplan och har mycket dålig sikt. Bron över järnvägen vid avfarten till Vann är underdimensionerad och hela trafiksituationen är livsfarlig med ständiga tillbud.

Banan är i dag så dålig att man de sista åren bara fick köra i 40 km/tim med påföljden att det nästan var omöjligt att klara av banans kraftiga stigning från Gläborg till Uteby. De snabba tåg som behövs för att banan ska vara attraktiv för persontransporter och tillräcklig för att dra upp lastade vagnar i stigningen kräver mycket omfattande ombyggnader för att uppnå tillräcklig säkerhet.

ANNONS

LÄS MER:Gör Lysekilsbanan till cykelväg!

Järnvägstransporter är egentligen väldigt bra men Lysekilsbanan har blivit svår att försvara eftersom vägen flyttades alldeles intill järnvägen. Det förvånar mig att ingen av alla andra debattörer har noterat detta. Jag uppmuntrar ödmjukt läsarna att själva bilda sig en uppfattning i frågan.

Sammantagen har jag den största förståelse för att Trafikverket inte är särskilt intresserat av att trafikera Lysekilsbanan.

Roger Carlsson