Godtransporter kan komma i gång på Lysekilsbanan för en låg kostnad, skriver Mats Fägerquist.
Godtransporter kan komma i gång på Lysekilsbanan för en låg kostnad, skriver Mats Fägerquist. Bild: Ingvar Spetsmark

Lysekilsbanan har nedprioriterats på falska grunder

Från Uddevalla kan man nå Lysekil på väg 161 via Rotviksbro på Bokenäset och färjan över Gullmarn. En omfattande väginvestering planeras nu mellan Rotviksbro och färjeläget vid Skår.

ANNONS

Enligt Trafikverkets principer ska alla till buds stående alternativ prövas från det minsta till det mest resurskrävande investeringen – detta för att spara naturresurser och begränsa statens utgifter. Nyttan av annan befintlig kommunikation ska också värderas. Syftet är att söka möjligheter att avlasta vägen från trafik och därmed begränsa den nödvändiga investeringen för vägprojektet.

I det här fallet kan en del av den tunga trafiken, som nu belastar väg 161, överföras till järnväg. Lysekilsbanan går mellan Lysekil och Munkedal där den via Bohusbanan når Uddevalla och Göteborg.

LÄS MER:Trafikverket lever inte upp till sin egen princip

Men dessa för miljön och samhällsekonomin fundamentala principer nonchaleras när vägalternativ till kostnaden av drygt en miljard nu planeras. För mindre än en procent eller tio miljoner kan, enligt en tidigare hemligstämplad utredning, godstransporter komma i gång på Lysekilsbanan.

ANNONS

Trafikverkets utredning borde ingå i den fortsatta planeringen, då förutsättningarna därmed blir radikalt förändrade.

Det här är synpunkter som Trafikverket velat undvika. Utredningen har varit hemligstämplad och järnvägen har misskrediterats på falska grunder. Remissinstanserna har förts bakom ljuset genom att Trafikverket i sin åtgärdsvalsstudie (sidan 70) påstår att kostnaden skulle bli mer än 100 miljoner för att återuppta godstrafiken på Lysekilsbanan.

Mats Fägerquist

LÄS MER:Regionen borde söka EU-bidrag för bättre tågtrafik