M och L går emot vetenskap och beprövad erfarenhet

Behandlingen av ungdomars könsdysfori med könskonträra hormoner och kirurgi saknar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, menar debattörer.