M står upp för ett rikt kultur- och fritidsutbud i Sotenäs

Vi vill fortsätta utveckla – inte avveckla vårt rika kultur- och fritidsutbud som ska bidra till en bredd och mångfald, menar debattörer.