Magstarkt att påstå att Medborgerlig Samling är kvinnofientligt

Att (S)-kvinnor är “socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida”, utgör ett ypperligt exempel på politiska slagord, menar debattörer.