Mäklares enda lösning är mer subventioner till ägt boende

Socialdemokraterna: Reavinstskatten är förstås en viktig del för intäkterna för vår gemensamma välfärd

ANNONS

I ett debattinlägg nyligen med rubriken Ta bostadskrisens konsekvenser på allvar, förespråkar ett antal fastighetsmäklare från västsverige bland annat en stor bostadspolitisk reform. Det kan vi absolut instämma i – men inte med den ensidiga profil de önskar i en sådan reform. De framför mest önskan om nya statliga subventioner för ägt boende! Enda undantaget i sammanhanget som framförs är att ränteavdragen borde trappas ner och fasas ut, vilket också skulle få en avkylande effekt på de galet höga priserna på småhus och bostadsrättslägenheter. På denna punkt kan vi också instämma. Danmark har sedan flera år börjat sin utfasning – medan Sverige ”stoltserar” med att vara Europas högst belånade folk, mest i bostadslån. För sistnämnda problem och kris är det förstås fullt rimligt med både krav om kontantinsats liksom amorteringskravet.

ANNONS

LÄS MER:Ta bostadskrisens konsekvenser på allvar

Flyttskatten – stockholmarnas hånfulla namn på reavinstskatten – vill debattörerna helst slopa helt?! Trots redan förmånliga villkor med bland annat slopat tak för uppskjuten skatt. Vilken annan skatt kan man överhuvudtaget skjuta upp? Reavinstskatten är förstås en viktig del för intäkterna för vår gemensamma välfärd och tillhör ändå de minst betungande. Det är också en myt att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka om man tog bort denna skatt – i en färsk rapport från Boverket anger endast 4,3 procent av de svarande att de ser reavinstskatten som ett hinder för att flytta! Största hinder som angavs var bristen på hyreslägenheter. Mäklarna vill också ha ett skattegynnat bosparsystem för unga… se där ytterligare en subvention till, för de som har råd bospara. I jämförelse kan vi ju då påminna om att skattegynnat pensionssparande togs bort för ett par år sedan! Bosparande finns väl för övrigt redan hos bostadskooperationen, exempelvis hos HSB.

Mäklarna skriver också om ”barnfamiljer som tvingas bo kvar i för små lägenheter eftersom de inte har råd med kontantinsatsen för ett större boende”. Visst – vi har flera olika boendeformer att välja på vilket är bra förstås. En av dem är hyresrätten, som varenda svensk kommun vill bygga mer av. Ett bra alternativ som förenar boende med hög service, utan kontantinsats och med största möjlighet till rörlighet på bostadsmarknaden! Efterfrågas alltmer också av äldre som sålt sitt småhus.

ANNONS

Hyresrätten missgynnas dock idag ekonomiskt av staten, eftersom i den i praktiken inte åtnjuter ränteavdrag och absolut inte Rotavdrag, nästan inget i Rutavdrag, inte heller det så kallade Vitvaruavdraget! Den belastas också i hög grad av den så kallade uttagsskatten, på all förvaltning. Fattas bara nu då om mäklarna också, utan större intresse över huvudtaget för hyresrätten, också förespråkar marknadshyror fullt ut! Så det viktigaste i en skattereform för bostadsmarknaden vore förstås åtgärder för en rättvis beskattning gentemot den viktiga, samhällsbärande hyresrätten. Det skulle alla tjäna på och det borde också de debatterande mäklarna inse!

Alf Gillberg

tidigare ombudsman Hyresgästföreningen

Stefan Skoglund

tjänstledig ombudsman Byggnads

Paula Berger

vice ordförande bostadsstiftelsen Uddevallahem