Maktens arrogans med fyra exempel

Arrogans nummer ett. I talarstolen vid senaste kommunfullmäktige står kommunstyrelsens ordförande och ironiserar och misstänkliggör två företagares avsikter bakom en motion och det enbart för att dessa företagare är Uddevallapartister.

ANNONS
|

Två företagare som jobbar och sliter för att det åtminstone ska finnas någon verksamhet kvar i ett raskt utdöende centrum. Dessutom har han läst den så illa så han har trott att Uddevallapartiet ville att hela Kungstorget skulle vara parkeringsplats. Vi ville ha tillbaka de parkeringar som försvann från torget.

Beklämmande! Och illustrerar i blixtbelysning varför vi har det politiska samtalsklimat vi har i Uddevalla.

Vem står näst på tur att misstänkliggöras? Gittans Nagelsalong eller rent av Willys?

Arrogans nummer två. I full politisk enighet, det vill säga samtliga partier i Kultur- och Fritidsnämnden togs ett beslut att göra övre Kungsgatan till Uddevallas kulturstråk. Nu läser vi i bladet att detta är något som Socialdemokraterna genomför. Jaha, det är en bekväm metod, ta alla projekt som är positiva, strunta i vem som initierat dem och gör dem till egna exklusiva förslag och åtgärder. Framgångsrikt? Ja kanske. Arrogant? Ja absolut.

ANNONS

Arrogans nummer tre. I insändarspalterna har Uddevallapartiets Lars Olsson länge drivit frågan om att ersätta den nedlagda kommunala hundrastgården med en ny. Okej, det är kanske inte Uddevallas viktigaste fråga, men för ett stort antal hundägare i kommunen, som inte har möjlighet att köra ut på landet med jycken, så är det mycket viktigt. Socialdemokraterna har hela tiden varit negativa mot idén, men så i deras valpaket dyker det upp som en fråga de vill driva. Samma sak här alltså, plocka ut förslag som ett blött finger i luften säger är positivt och gör om dem till det egna partiets förslag.

Arrogans nummer fyra. Det andra stora partiet i den nuvarande majoriteten, det vill säga Moderaterna har länge motarbetat, eller åtminstone ignorerat vårt förslag om att införa p-skiva i Uddevalla. Så dyker det plötsligt upp en insändare i Bohusläningen under titeln ”Vi vill få ett mer levande centrum”. Där står bland annat ”parkeringsplatser. Vi ska jobba för att öka tillgängligheten och se till att fler parkeringsplatser ska finnas. Moderaterna kommer att föreslå p-skiva för att öka möjligheten till parkering. När Uddevallapartiets motion går upp i fullmäktige röstar M med sina kamrater S,C,L med stöd av SD och MP nej till p-skiva. Fantastiskt.

ANNONS

Uddevallapartiets fullmäktigegrupp

ANNONS