Många frågetecken om återvandring

Den nya retoriken medför att människor som bott, levt, verkat och till och med fötts i Sverige pekas ut som främlingar.

ANNONS

Replik till Sverigedemokraterna

LÄS MER:Därför måste Sverige ha en nettoåtervandring

Jimmie Åkesson, du pratar om återvandring, och du har nu skruvat upp retoriken. Det nya är ”nettoåtervandring”. Det är oklart om återvandring är frivillig, eller kommer människor tvingas återvandra dit de ”bör bo”?

Din paradgren är att ställa utsatta grupper mot varandra. I samband med presentationen av skuggbudgeten beskriver du dig åter som frälsare. Du talar varmt om ”viktiga välfärdssatsningar” och ställer dessa mot ”ineffektiva arbetsmarknadsreformer” och ”verkningslösa integrationsprojekt”. Ditt retoriska knep att tala direkt till pensionärer och anställda i vård och omsorg kan uppfattas som kategorisering av människor i ”närande och tärande”.

Ni lovar 30 miljarder i ökat kommunanslag. För att finansiera det skär ni ner på andra utgifter. Det överraskar inte att ni vill skära ner på invandrare. Ni gör det via nollvision på flyktinginvandring, stopp för kvotflyktingar och ”nettoåtervandring”. Du säger att det handlar om ”rättvisa” och ”ingen ska lämnas efter i vårt land”. Problemet är att ”ingen” för dig innefattar dem med ”rätt” bakgrund. De med invandrarbakgrund innefattas inte.

ANNONS

Vad är egentligen ”nettoåtervandring”? Om jag förstår dig rätt så innebär ”nettoåtervandring” i praktiken att du vill att Sverige ska skicka hem fler dit de ”bör bo” än vi ska ta emot. I längden innebär det att andelen ”svenskar” ökar, och andelen ”icke-svenskar” minskar – utgifterna blir större än inkomsterna. Senast nämnde du inte att utgifterna skulle vara större än inkomsterna. Nu skärper du retoriken och politiken och pratar netto och brutto.

Är återvandring frivilligt? Ni har ju länge pratat om tvångsförflyttning av invandrare.

Om återvandring är tvingande: Vilka är kriterierna ni tänker er? Ska uppehållstillstånd/medborgarskap upphävas? Hur och vart ska ni förflytta människor? Hur ska det finansieras?

Tänker du att invandrare, som en gång flytt länder där det nu är säkert att leva och bo, ska återvandra? Ex-jugoslaver, finländare, iranier, ungrare, balter, latinamerikaner och judar har alla bidragit till välfärdssverige och till att vårt land alltjämt är ett av världens bästa länder.

Tänker du tiden är mogen att säga: ”Tack för den här tiden. Nu tycker jag att ni ska åka tillbaka dit där ni bör bo”? Vore det värdigt att du då sviker dem vi en gång tagit under våra vingar för att de så illa behövde det? Är faktumet att de har integrerats och kämpat för att stå på egna ben betydelselöst? Dessa människor har etablerat sig genom att bygga ett liv med familj, arbete och umgänge här. Jag vill påpeka att de är samhällsbärare och ingår i samhällskontraktet.

ANNONS

Tänker du att Venezuela, Kongo, Irak, Afghanistan, Syrien eller El Salvador är ”säkra” länder redo att återta människor som en gång flytt? Jag vill påpeka att dessa länder är plågade av krig, människor förföljs, förtrycks och de är offer för terror och brott mot mänskliga rättigheter.

Det finns människor som vill återvända till sitt hemland. De behöver inga påtryckningar. De flyttar ändå. De har möjligheter, resurser och förutsättningar. Att svepande peka ut invandrare som föremål för återvandring polariserar. Det finns redan ett ”återetableringsstöd”, för de som frivilligt vill återvandra.

Att du nu drar åt tumskruvarna ytterligare skapar oro hos direkt berörda. Frågor poppar upp: ”är det min tur nu?”, ”får jag stanna?” och ”vad kommer att hända i hemlandet?” Den nya retoriken medför att människor som bott, levt, verkat och till och med fötts i Sverige pekas ut som främlingar. Vi vet ännu inte vad förslaget innebär. Människor har rätt att få veta.

Nu vänder jag mig direkt till dig, Jimmie Åkesson. Vi kräver svar på frågorna om återvandring. De av oss som redan röstar på dig behöver veta, de av oss som överväger att rösta på dig behöver veta och de av oss som direkt eller indirekt berörs av en eventuell återvandring behöver veta.

ANNONS

Vi kräver svar. Nu.

David Ehle

skribent och redaktör på den antirasistiska bloggen Motargument.se

En längre version av denna text finns på författarens blogg

ANNONS