Kvinnlig ambulanssjukvårdare med patient på bår i ambulans.
”Att en patient är överviktig ska självklart inte vara ett hinder för att den ska få åka med i en ambulans när olyckan har inträffat och akut vård behövs”, skriver Anders Gustafsson, vd på Mirola. Bild: isabell Höjman/TT

Många invånare är för tunga för att åka ambulans

För att kunna rädda fler liv utrustas ambulanser med allt mer utrustning. Tyvärr riskerar den utrustningen, i kombination med att hela fem av tio invånare i Västra Götaland är överviktiga, leda till att ambulanser blir överlastade och därmed en trafikfara. Lättare ambulansutrustning behövs för att öka säkerheten för patienter, ambulanspersonal och andra trafikanter.

ANNONS

Både invånarna i Västra Götaland och utrustningen i ambulanserna blir allt tyngre. Enligt Folkhälsomyndigheten är i dag fem av tio invånare i Västra Götaland överviktiga. Att en patient är överviktig ska självklart inte vara ett hinder för att den ska få åka med i en ambulans när olyckan har inträffat och akut vård behövs.

Om ambulanspersonalen och patienten är medelviktiga, alltså väger 75 kilo, blir vikten för enbart dem och utrustningen i normalfallet 475 kilo. Det är långt över den tillåtna lastvikten för många ambulanser, som har en maxgräns på omkring 400 kilo, och innebär därmed en trafikfara.

LÄS MER:Bråda tider när tillfälliga operationssalar ska färdigställas på Näl

För att kunna ge bästa möjliga vård krävs att ambulanser är välutrustade, vilket ställer krav på att utrustningen är väldesignad och väger så lite som möjligt. Att då exempelvis byta ut en syrgasutrustning som väger 20 kilo mot en modern som bara väger 1,5 kilo gör att patienter och anhöriga i högre grad kan åka ambulans utan att maxvikten överskrids.

ANNONS

Tung utrustning innebär inte bara en trafikfara, den utgör också ett arbetsmiljöproblem för blåljuspersonal. Att minska på vikten för den utrustning som ibland ska bäras upp flera våningar är en långt mer hållbar lösning än att kräva att alla ambulansförare ska ta körkort för tyngre fordon, eller att anhöriga får ta egen transport till sjukhusen.

LÄS MER:Ambulansanställda rasar – tvingas ta körkort på sin fritid utan lön

För att öka säkerheten och samtidigt rädda fler liv bör politikerna i Västra Götalandsregionen:

1. Ställa höga krav på viktreserven i ambulanser vid upphandlingar, det vill säga den viktdifferens som är kvar mellan en fullt utrustad ambulans och ambulansens maxvikt.

2. Byta ut tung och otymplig utrustning. Mindre och lättare utrustning både ökar säkerheten och gör plats i ambulansen för mer moderna högteknologiska lösningar.

3. Utvärderar utrustningen som används utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det är av yttersta vikt att minska antalet arbetsrelaterade skador, så som nack- och ryggskador, till följd av tung och otymplig utrustning.

Överbelastade ambulanser är en trafikfara och tung utrustning ett arbetsmiljöproblem. Politikerna i Västra Götalandsregionen behöver snarast se över hur utrustningen i ambulanserna kan moderniseras.

Anders Gustafsson

vd, Mirola