Jim Aleberg (S) Louise Åsenfors (S)
Jim Aleberg (S) Louise Åsenfors (S)

Många kvinnor har tyvärr inte fått rätt vård under klimakteriet

Tack för ditt svar på vår insändare om klimakteriet Lovisa Laurantzon. I Västra Götalandsregionen har vi länge strävat efter att den vård som behövs ofta ska vara nära. Det är också därför som vår region har omfördelat extra medel till primärvården.

ANNONS

Svar till Lovisa Laurantzon 12 oktober 2021

LÄS MER:Vi allmänläkare är inte okunniga om klimakteriet

Därför är det med skammens rodnad som vi förstår hur vår artikel om klimakteriet kunde läsas då vårt syfte verkligen inte var att ifrågasätta kompetensen hos primärvården. Allmänläkarnas roll är enorm för en fungerande primärvård.

Vi tycker att du i ditt svar till oss ger en bra och nyanserad bild av hur det ska fungera i verkligheten. Att du även kommer med tips om hur det skulle kunna bli bättre är oerhört positivt. Därför tackar vi dig för dina inspel och tar med det.

Men ibland är det en diskrepans mellan hur det ska se ut och hur det är i verkligheten.

ANNONS

Socialstyrelsens Kartläggning av vård och behandling vid klimakteriebesvär ur perspektivet jämlik vård från 2020 så står det: ”Många kvinnor upplever en brist på kunskap om klimakteriet och om hur besvären kan lindras, vilket kan bidra till upplevelser av osäkerhet inför klimakteriet”. Eftersom menopaus sällan diskuteras så finns risk att inte ens kvinnan inser att symptomen kan vara resultat av att hon gått in i klimakteriet. Utifrån uppgifter från Socialstyrelsens läkemedelsregister hade knappt 24 procent av kvinnorna fått medelpotenta hormonläkemedel förskrivna inom primärvården och drygt 69 procent i gynekologisk öppenvård.

I samband med att vi lyfte frågan till fullmäktige i Västra Götalandsregionen och klimakteriet kopplat till jämlik vård blivit kontaktade av olika kvinnor som vittnat om att de inte upplevt sig att ha fått den vård som de förväntat sig. Utifrån det har vi nu tagit initiativ i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att utreda hur klimakterievården kan förbättras till stöd för när kvinnor går in i menopaus vilket också bidrar till en jämlik sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Vi tackar för ditt svar och precis som du önskar vi ett gemensamt arbete med målet att förbättra situationen för kvinnor i menopaus!

Jim Aleberg (S)

Ersättare regionstyrelsen

Louise Åsenfors (S)

ANNONS

Ersättare regionstyrelsen