Vi måste öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor, samtidigt som skulden läggs på de ansvariga - de våldsutövande männen, menar skribenterna.
Vi måste öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor, samtidigt som skulden läggs på de ansvariga - de våldsutövande männen, menar skribenterna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Mäns våld mot kvinnor tar inte semester

Vi måste öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor, samtidigt som skulden läggs på de ansvariga - de våldsutövande männen, menar skribenterna.

ANNONS
|

För kvinnor som lämnat eller som lever med våldsamma män är sommaren är en svår tid. Trycket på kvinnojourerna ökar under sommarmånaderna. Förra året dödades 15 kvinnor av sina partners. Utöver det utsätts tusentals flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott varje år.

S-kvinnor vet att det är lika viktigt att bekämpa våld mot kvinnor som att bekämpa de kriminella gängen. Lika viktigt, men mycket svårare därför att förövaren ofta är en person som står kvinnan nära, och för att brotten äger rum i hemmet, den plats som de flesta associerar med trygghet.

Tidigare i somras presenterade regeringen åtta kraftfulla åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor, bland annat handlar det om stärkt hyresrättsligt skydd, stöd till tandvård, exitprogram för prostituerade, kontaktförbundslagstiftning, inrättandet av ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

ANNONS

Vi måste öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor, samtidigt som skulden läggs på de ansvariga - de våldsutövande männen. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra, så är det männen som måste förändras. Våldet upphör den dag förövaren slutar begå brott.

Annika Strandhäll

ordförande S-kvinnor

Louise Thunström

distriktsordförande för S-kvinnor Fyrbodal

ANNONS