Sotenäs kommun hus Kungshamn
Sotenäs kommun hus Kungshamn Bild: Lasse Edwartz

Mantrats upprepas: Mer resurser till offentlig sektor

Mera sällan hör man politiker prata om att man ska se över hur man ska se över de befintliga resurserna, menar debattören.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I debatten hör man ofta samtliga partier framföra att resurser till en speciell verksamhet inom offentlig sektor måste öka. Detta mantra upprepas, speciellt av partierna på den vänstra sidan av politiken, för annars så kommer verksamheten att bli så mycket sämre.

Mera sällan hör man politiker prata om att man ska se över hur man ska se över de befintliga resurserna för att man ska kunna nyttja dem effektivare.

Eller att man ska arbeta på ett annat sätt för att öka effektiviteten och/eller kvaliteten i verksamheten. Det är naturligtvis mycket enklare att säga att man ska tillföra medel till en offentlig verksamhet än att man ska se över verksamheten i syfte att skapa en effektivare och mer kvalitativ verksamhet. Kommuner och regioner i Sverige omsätter cirka 1200 miljarder kronor/år. En rationalisering på en procent frigör då 12 miljarder som kan användas på ett annorlunda sätt än dagens.

ANNONS

I Sverige är vi i en situation där allt färre ska försörja allt fler. Det blir allt fler som uppnår pensionsåldern och allt färre som kommer in på arbetsmarknaden.

Samtidigt som kraven från den enskilde och den tekniska utvecklingen fram för allt inom sjukvården gör att allt fler kan få hjälp. Med andra ord har vi en situation med ökande behov men krympande resurser. Ska vi kunna få medlen till offentlig sektor att räcka nu och framtiden så måste den offentliga sektorn göras effektivare genom att man arbetar smartare och ser över resurseffektiviteten samtidigt som intäkterna maximeras.

Då duger det inte att man har 300-400 000 arbetslösa samtidigt som nästan alla sektorer i samhället skriker efter arbetskraft. Varje arbetslös människa är ett stort resursslöseri.

Förhoppningsvis kan den nya regeringen och Johan Pehrsson som arbetsmarknadsminister få fart på det nödvändiga arbetet med att sätta arbetslinjen i fokus. Detta skapar fler resurser till den offentliga sektorn i form av ökade skatteintäkter. Men är också positivt för den enskilde som kommer ut på arbetsmarknaden, vilket är bra för den enskildes ekonomi, men också för det sociala livet och självkänslan.

Mikael Sternemar,

gruppledare Liberalerna Sotenäs

ANNONS