Det är anmärkningsvärt anser undertecknad att Andersson så uppenbart negligerar de synpunkter som undertecknad framför, menar signaturen.
Det är anmärkningsvärt anser undertecknad att Andersson så uppenbart negligerar de synpunkter som undertecknad framför, menar signaturen. Bild: Ingvar Spetsmark

Märkligt inleda markarbeten innan bygglov beviljats

Det är anmärkningsvärt anser undertecknad att Andersson så uppenbart negligerar de synpunkter som undertecknad framför, menar signaturen.

ANNONS

Replik på ”Stärkesten är ingen plats man ”går förbi” då den är otillgänglig”.

Mikael Andersson, tillika lokalpolitiker för Demokratiresan och entreprenör anser att mitt inlägg om Stärkesten i Bovallstrand är pajkastning. Det är anmärkningsvärt anser undertecknad att Andersson så uppenbart negligerar de synpunkter som undertecknad framför. För mig förefaller det vara märkligt att inleda markarbeten i det natursköna området på Stärkesten innan Andersson har beviljats ett bygglov för sin planerade konferensanläggning intill Bottnafjorden. Värt att notera är att Andersson själv ingår i byggnadsnämnden.

Det har även kommit till min kännedom att Andersson håller på att sälja Abelcofastigheten precis invid Bottnafjorden till ett fastighetsbolag som där avser att bygga bostadsrätter. Detta sammantaget innebär en stor förändring längs kustremsan i Bovallstrand på mark avsedd för industri och verksamhet och även där saknas bygglov för boende.

ANNONS

Min uppfattning är att har man ambitioner att vara en ledande befolkningsföreträdare måste man vara noga med att följa de demokratiska spelreglerna kring bygglov och inte sätta sig själv i främsta rummet. Andersson är själv flitig med att kritisera det mesta i samhället och då bör man själv vara ett föredöme och visa sunt förnuft.

Bedrövad naturvän

ANNONS