Att Socialdemokraterna och Centern försöker tvinga fram en byggnation på Vadholmen mot styrelsens vilja är en sanning med modifikation, skriver Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C).
Att Socialdemokraterna och Centern försöker tvinga fram en byggnation på Vadholmen mot styrelsens vilja är en sanning med modifikation, skriver Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C). Bild: Ingvar Spetsmark

Med en splittrad styrelse krävs besked från annat håll

Replik till Lars Östman (M) och Terje Skaarnes (SD) 3 juni.

ANNONS

LÄS MER:Inget egenvärde i att Munkbo bygger nya bostäder

Munkbo har helt klart utmaningar men det går inte att gömma sig från problemen genom att blunda och skylla på någon annan i stället för att agera! Att bygga nytt står inte mot att renovera!

Under tidigare mandatperiod genomfördes både nybyggnationen på centrum 5 och renoveringar på Jonsäng, och samma sak kan göras även nu. Två åtgärder för att säkerställa god standard på lägenheterna i Munkbos bestånd samt att förse kommunen med fler lägenheter. Nybyggnationen som gjordes 2015 har visat sig vara lönsam för Munkbo och vi anser att det är en klok strategi att bygga vidare på.

Östman och Skaarnes anser att det är spekulation att bygga nytt och menar att det dels är att skaffa en för stor kostym, dels ifrågasätter om det ens finns något behov av nya lägenheter i Munkedal. Till skillnad från skribenterna och deras partier tror vi i Socialdemokraterna och Centern på Munkedal. Munkedal har ett attraktivt läge längs E6:an som gör att vi har potential att växa och få en ökad befolkning vilket också ger ökade skatteintäkter och bra möjligheter för kommunen. För att kunna växa krävs bostäder och där fyller det kommunala bostadsbolaget en strategisk funktion.

ANNONS

Östman och Skaarnes hävdar vidare att vi försöker tvinga igenom en byggnation mot styrelsens vilja vilket om något är en sanning med modifikation. Munkbos vice ordförande Said Lundin har tydligt talat om att han anser att Munkbo ska bygga på Vadholmen. Dessutom varierar styrelsens beslut från möte till möte beroende på vilka ledamöter och ersättare som är närvarande. Våra företrädare i Munkbo är helt eniga om att byggnation är ett klokt beslut för Munkbo. Med tanke på att styrelsen är splittrad i frågan anser vi att det är nödvändigt att kommunfullmäktige som ägare tydligt talar om att Munkbo behöver utöka sitt bestånd och med det stärka upp sin ekonomi.

Liza Kettil (S)

oppositionsråd och gruppledare S i Munkedal

Carina Thorstensson (C)

gruppledare C i Munkedal