Meningslös byråkrati hindrar handel med Norge

Jörgen Warborn (M): Småföretagare vinner på rivna handelshinder

ANNONS

Många tror att gränsen mellan Sverige och Norge bara är ett streck på kartan. Dessvärre är det för många småföretagare något mycket krångligare än så. Tullar, moms och meningslös byråkrati hindrar svenska småföretag från att bryta ny mark på andra sidan norska gränsen.

Norge är det land vi har mest utbyte med, och när det gäller handel är de Sveriges näst viktigaste partner. Sverige exporterar mer till Norge än till Kina, Ryssland, Brasilien och Indien tillsammans. Det säger en hel del om betydelsen av vår relation. Trots detta, så är Norge ett av de länder som flest företagare nämner som krångligt att göra affärer i.

ANNONS

När Kommerskollegium gjorde en studie över svensk-norsk handel var ”långsam tullhantering” och ”tillkrånglad dokumentation” de vanligaste kommentarerna från företagarna som fick svara. Det myckna pappersarbetet är förstås en särskilt stor börda för de småföretagare som varken har råd med välbetalda jurister eller ork att lägga ännu fler timmar varje vecka vid skrivbordet.

LÄS MER:Gränshandeln ökar med hundratals miljoner

Den grupp småföretagare som är mest drabbad av regelkrånglet, och i många fall i praktiken utestängda från den norska marknaden, är svenska jordbrukare och livsmedelsproducenter. Deras produkter är i många fall belagda med höga tullavgifter och ska inordnas i krångliga importkvoter. Detta gör det i stort sett omöjligt för många svenska producenter att slå sig in på den norska marknaden.

Ett annat problem för många företag är att de måste deponera moms, vanligtvis kontant, för utrustning och material som förs in i Norge, trots att dessa ska återföras till Sverige. Till exempel måste en snickerifirma som kör in i Norge för ett jobb beräkna värdet på firmabilen full med verktyg och material och deponera moms för dessa i tullen. Det kan handla om tiotusentals kronor som företagaren behöver ligga ute med i flera månader. Mycket kännbara kostnader för en småföretagare.

Den här helt meningslösa byråkratin borde svenska och norska politiker samla sig för att lösa. Jag kommer göra min del av jobbet i Europaparlamentets handelsutskott där jag är ansvarig ledamot för handelsrelationerna med Norge, Schweiz och Island. Småföretagare på båda sidor om gränsen skulle bli vinnare på att riva handelshindren mellan Sverige och Norge.

ANNONS

Jörgen Warborn (M)

Västsvensk EU-parlamentariker