Det finns en överrepresentation av hjärt-lungsjuka bland de patienter som intensivvårdas för covid-19.

ANNONS