Många med låga inkomster, till exempel pensionärer eller arbetslösa, har idag inte råd att åka kollektivt, skriver debattörerna.
Många med låga inkomster, till exempel pensionärer eller arbetslösa, har idag inte råd att åka kollektivt, skriver debattörerna. Bild: Stefan Bennhage

Mer kollektivtrafik för klimatets skull

Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen vill utlysa klimatnödläge och göra allt vi kan för att politiska beslut inriktas på en bättre miljö.

ANNONS

En avgörande pusselbit i detta arbete är att få fler att välja kollektivtrafik, istället för att köra bil. När vi bränner fossila bränslen fortsätter den globala uppvärmningen. Koldioxidutsläppen minskade 2020 som en coronaeffekt, men när samhället återstartas verkar det blågröna styret (M, C, KD, L och MP) ha politisk oförmåga att hålla i och fortsätta den minskningen.

Kollektivtrafiken bedrivs och finansieras av Västra Götalandsregion med Kollektivtrafiknämnden som beställare och det av regionen helägda Västtrafik AB som utförare. Den blågröna budgeten för 2022 prioriterar ner kollektivtrafiken och ger inte Kollektivtrafiknämnden de pengar de hade behövt för att få fler att åka. De blågröna hänvisar till att färre reser kollektivt och räknar med att det är så framtiden ser ut. Tvärtemot vad klimatet kräver alltså.

ANNONS
Louise Jeppsson (V)
Louise Jeppsson (V) Bild: Peter Wahlström

Västtrafik AB har, utifrån att de är ett bolag, en rätt dyster prognos för de närmast årens ekonomi och framtida möjligheter. Det blir en negativ spiral om regionens ledning styrs av prognosen, istället för att styra genom mer ambitiösa mål. Visst kommer fler att jobba hemifrån, cykla eller gå till jobbet än innan pandemin och det är bra. Men då finns istället möjligheten att offensivt nå de som idag kör fossilbränsledrivna bilar, bygga ut trafiken där trafiken är för gles idag och utöka trafiken för att minska trängseln på bussar och spårvagnar i Göteborg.

Biljettpriserna kommer att höjas med i genomsnitt 2,6 procent nästa år. Det har alltså det blågröna styret beslutat. De gör det trots att Västtrafik AB menar att det finns ett tydligt fönster när restriktionerna släpper att bryta vanor med ohållbara resor och att en prishöjning inte underlättar den uppgiften.

Carina Örgård
Carina Örgård Bild: Peter Wahlström

Många med låga inkomster, till exempel pensionärer eller arbetslösa, har idag inte råd att åka kollektivt och måste avstå eller begränsa sitt resande. Regionens politiska ledning har alltså varken ett klassperspektiv eller klimatfrågan i fokus. På sikt och med en statlig finansiering vill vi i Vänsterpartiet ha en avgiftsfri kollektivtrafik. I vårt budgetförslag för 2022 har vi finansierat en frysning av biljettpriset. Men vi vill också satsa på utökad trafik och satsar på en treårsperiod 1,5 miljarder mer än den blågröna ledningen på en bättre kollektivtrafik

ANNONS

Vi kan inte spara oss ur det besvärliga läget för kollektivtrafiken och vi måste göra allt vi kan för att stoppa uppvärmningen av jordklotet.

Carina Örgård (V)

oppositionsråd

Egon Frid (V)

ledamot i kollektivtrafiknämnden

Louise Jeppsson (V)

ledamot i Styrelsen för Västtrafik AB