"Utbyggnaden i Västra Götaland kan skapa 930 nya jobb under byggnationen, baserat på beräkningar från Vindkraftcentrum."
"Utbyggnaden i Västra Götaland kan skapa 930 nya jobb under byggnationen, baserat på beräkningar från Vindkraftcentrum." Bild: Lasse Edwartz

Mer vindkraft behövs för klimatet och jobben

Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Västra Götaland, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Västra Götaland och länets kommuner.

ANNONS

Klimatkrisen är en ödesfråga och de globala utsläppen av växthusgaser måste halveras mellan 2020 och 2030. Parallellt måste våra ekonomier återuppbyggas efter coronapandemin.

Det kan verka omöjligt, men det finns lösningar. Vindkraften kan snabbt minska klimatutsläppen, samtidigt som den skapar nya jobb, pressar elpriset och kan attrahera nya industrier till Västra Götaland.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten utvecklar nu en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. De vill öka vindkraftens elproduktion från 20 TWh (terawattimmar) år 2019 till 100 TWh 2040, varav cirka 20 TWh till havs. Det motsvarar mer än halva Sveriges framtida elanvändning. Trots denna ökning kommer det att behövas färre vindkraftverk än i dag, tack vare den tekniska utvecklingen med större, högre och effektivare verk.

ANNONS

Nu har myndigheterna fördelat utbyggnadsbehovet för den landbaserade vindkraften (80 TWh) på Sveriges länsstyrelser, som i samarbete med kommunerna ska fortsätta arbetet med att identifiera lämpliga områden för vindkraft.

För att vi ska klara energi- och klimatomställningen behöver det produceras 7,5 TWh (miljarder kWh) landbaserad vindkraft i Västra Götaland, vilket kan jämföras med den nuvarande (2019) nivån om 2,4 TWh. Det finns flera fördelar med en sådan utbyggnad av vindkraften.

För att underlätta utbyggnaden bör kommunerna få ta del av fastighetsskatten från vindkraft

För det första kan vi kraftigt minska klimatutsläppen, främst genom en snabb och omfattande elektrifiering av fordon och industrin i Sverige. Utbyggnaden i Västra Götaland kan minska utsläppen av växthusgaser med 3,1 miljoner ton, vilket kan jämföras med länets utsläpp under 2018 på 10,4 miljoner ton.

För det andra skapas nya jobb. Utbyggnaden i Västra Götaland kan skapa 930 nya jobb under byggnationen, baserat på beräkningar från Vindkraftcentrum, och långvarig sysselsättning för drift under hela vindkraftverkens livslängd. Dessutom pressar vindkraften elpriset vilket kan locka elintensiva företag att etablera sig i länet.

Det finns ett starkt stöd för vindkraftsutbyggnaden, också i den egna kommunen. I en ny nationell Sifo-undersökning svarar 61 procent ja på frågan: ”anser du att din kommun bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige”. Bara 25 procent svarar nej.

ANNONS

För att underlätta utbyggnaden bör kommunerna få ta del av fastighetsskatten från vindkraft. Samtidigt bör klimatnyttan viktas tyngre i tillståndsprocessen, vilket vi skriver mer utförligt om i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Vi hoppas att Västra Götaland vill vara med och göra Sverige till ett föregångsland i klimatomställningen, samtidigt som det skapar nya jobb i länet.

Anders Wijkman

ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta

Linda Burenius

ordförande Svensk Vindenergi

Hans Carlsson

vd Siemens Gamesa Renewable Energy

Maria Röske

vd wpd

Paul Stormoen

vd OX2

Peter Zachrisson

vd Stena Renewable

ANNONS